Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHolý, Jaroslav
dc.contributor.authorRanc, David
dc.contributor.refereeŠkorpil, Jan
dc.date.accepted2014-06-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:43Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:43Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58553
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14228
dc.description.abstractV první části bakalářské práce je stručně popsána stavba, funkce a výhody či nevýhody malých vodních elektráren. Předmětem je mimo jiné také poukázat na různé typy vodních motorů pro malé vodní elektrárny a seznámení s právními předpisy a normami týkajícími se jejich výstavby a provozu. V druhé části je popsán návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny v Přešticích na řece Úhlavě a je posouzeno, jestli se vzhledem k hydroenergetickému potenciálu v dané lokalitě ekonomicky vyplatí obnovovat zastaralé části původní elektrárny.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmalá vodní elektrárnacs
dc.subjectvodní turbínacs
dc.subjectvodní energiecs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectspádcs
dc.subjectprůtokcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjecthydroenergetický potenciálcs
dc.subjectnáhoncs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.titleNávrh malé vodní elektrárnycs
dc.title.alternativeProject of small hydro power stationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn first part of bachelor's thesis is briefly described construction, function and advantages or disadvantages of small water power stations. The subject is also to point out to various types of water engines used in small water power stations and introduction with legislations and norms, which refer to their construction and service. In the second part is described the project of reconstructing a small water power station in Přeštice on Úhlava river and is assessed if due to hydroenergetic potential in given region is economically profitable to restore outdated parts of original power station.en
dc.subject.translatedsmall water power stationen
dc.subject.translatedwater turbineen
dc.subject.translatedwater energyen
dc.subject.translatedgeneratoren
dc.subject.translatedslopeen
dc.subject.translatedflowen
dc.subject.translatedpoweren
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedhydroenergetic potentialen
dc.subject.translateddriveen
dc.subject.translatedenvironmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - David Ranc.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
058553_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,77 kBAdobe PDFView/Open
058553_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,81 kBAdobe PDFView/Open
058553_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.