Title: Rekonstrukce elektroinstalace hospodářské dílny
Other Titles: The reconstruction of electical economic workshop
Authors: Vodička, František
Advisor: Holý, Jaroslav
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14234
Keywords: elektroinstalace;bleskosvod;hospodářská dílna
Keywords in different language: wiring;lightning;economic workshop
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení rekonstrukce elektroinstalace hospodářské dílny. Dále je v práci uvedena ekonomická bilance a popis jednotlivých funkčních prvků včetně popisu aspektů elektroinstalace.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on solving the economic reconstruction of the electrical workshop. The study also indicated economic balance and description of functional elements including a description of aspects of the wiring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rekonstrukce elektroinstalace hospodarske dilny.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
058565_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,35 kBAdobe PDFView/Open
058565_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,82 kBAdobe PDFView/Open
058565_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.