Název: Řízení elektrického pohonu elektrokoloběžky
Další názvy: Control of electric drive of scooter
Autoři: Dvorský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14236
Klíčová slova: BLDC;Skalární řízení;Vektorové řízení;PMSM
Klíčová slova v dalším jazyce: BLDC;scalar kontrol;vector kontrol;PMSM
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem pohonu elektrokoloběžky s BLDC motorem a jeho řízením. V práci jsou shrnuty základná teoretické poznatky, skalární a vektorové řízení BLDC a simulace pohonu. V závěru je návrh regulačního algoritmu pro programátora.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis proposes a drive of electric scooter with BLDC motor and its management. The thesis summarizes the basic theoretical knowledge, scalar and vector control BLDC drive and its simulation. In conclusion, in an draft control algorithms for the programmer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dvorsky_final.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058567_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058567_oponent.pdfPosudek oponenta práce581,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058567_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce329,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.