Title: Řízení elektrického pohonu elektrokoloběžky
Other Titles: Control of electric drive of scooter
Authors: Dvorský, Jan
Advisor: Drábek, Pavel
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14236
Keywords: BLDC;Skalární řízení;Vektorové řízení;PMSM
Keywords in different language: BLDC;scalar kontrol;vector kontrol;PMSM
Abstract: Práce se zabývá návrhem pohonu elektrokoloběžky s BLDC motorem a jeho řízením. V práci jsou shrnuty základná teoretické poznatky, skalární a vektorové řízení BLDC a simulace pohonu. V závěru je návrh regulačního algoritmu pro programátora.
Abstract in different language: The thesis proposes a drive of electric scooter with BLDC motor and its management. The thesis summarizes the basic theoretical knowledge, scalar and vector control BLDC drive and its simulation. In conclusion, in an draft control algorithms for the programmer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dvorsky_final.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
058567_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,91 kBAdobe PDFView/Open
058567_oponent.pdfPosudek oponenta práce581,59 kBAdobe PDFView/Open
058567_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce329,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.