Název: Rotační elektrostatické mikromotory
Další názvy: Rotational electrostatic micromotors
Autoři: Souček, Petr
Vedoucí práce/školitel: Pánek, David
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14237
Klíčová slova: elektrostatické mikroaktuátory;elektrostatické pole;energie elektrostatického pole;coulombovské síly v elektrostatickém poli
Klíčová slova v dalším jazyce: electrostatic microaktuators;electrostatic field;electrostatic energy;coulombic forces in electrostatic field
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá rozdělením a porovnáním elektrostatických mikroaktuátorů. Součástí bakalářské práce je také sestavení modelu v programu Comsol Multiphysics. Dále se v práci nachází popis modelovaného aktuátoru s proměnou kapacitou a matematický model výpočtu elektrostatického pole aktuátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis deals with division and comparison of electrostatic microaktuators. Another part of bachelor's thesis is assembling of model in Comsol Multiphysics program. Next thing whitch can be found in following document is description of an modeled actuator with variable capacitance and matematical model of calculation for electrostatic field.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rotacni_elektrostaticke_mikromotory_Soucek.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058569_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058569_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058569_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce235,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14237

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.