Title: Rotační elektrostatické mikromotory
Other Titles: Rotational electrostatic micromotors
Authors: Souček, Petr
Advisor: Pánek, David
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14237
Keywords: elektrostatické mikroaktuátory;elektrostatické pole;energie elektrostatického pole;coulombovské síly v elektrostatickém poli
Keywords in different language: electrostatic microaktuators;electrostatic field;electrostatic energy;coulombic forces in electrostatic field
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá rozdělením a porovnáním elektrostatických mikroaktuátorů. Součástí bakalářské práce je také sestavení modelu v programu Comsol Multiphysics. Dále se v práci nachází popis modelovaného aktuátoru s proměnou kapacitou a matematický model výpočtu elektrostatického pole aktuátoru.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with division and comparison of electrostatic microaktuators. Another part of bachelor's thesis is assembling of model in Comsol Multiphysics program. Next thing whitch can be found in following document is description of an modeled actuator with variable capacitance and matematical model of calculation for electrostatic field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rotacni_elektrostaticke_mikromotory_Soucek.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
058569_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,89 kBAdobe PDFView/Open
058569_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,14 kBAdobe PDFView/Open
058569_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce235,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.