Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGlasberger, Tomáš
dc.contributor.authorRybová, Kristýna
dc.contributor.refereeMužíková, Vendula
dc.date.accepted2014-06-24
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:47Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:47Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58572
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14239
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem a návrhem simulačních modelů pulzních měničů. Simulace byly realizovány v prostředí Matlab/Simulink s pomocí knihovny PLECS, která obsahuje speciální prvky pro simulaci problémů z oboru elektrických pohonů a výkonové elektroniky. Modely byly navrženy tak, aby byly snadno použitelné a rozšiřitelné ve výuce vybraných předmětů na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky. V teoretické části jsou představeny jednotlivé typy pulzních měničů a popsáno prostředí, ve kterém byly tvořeny simulace, tedy Matlab, Simulink a PLECS. Část praktická se pak věnuje samotným simulačním modelům, sledován je zejména vliv změny různých parametrů na průběh napětí a proudu.cs
dc.format49 s. (45 451 znaků), 3 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpulzní měnič pro snižování napětícs
dc.subjectpulzní měnič pro zvyšování napětícs
dc.subjectčtyřkvadrantový pulzní měničcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectPLECScs
dc.titleSimulační modely pulzních měničůcs
dc.title.alternativeSimulation models of buck convertersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with proposal and design of buck converters simulation models. Simulations are designed in Matlab/Simulink environment with PLECS additional toolbox which contains special tools for simulations focused on electric drives and power electronics. Models were designed in the way to be easily used in selected courses at the Department of electromechanical systems and power electronics. In the theoretical part, several types of buck converters are presented and the development environment is described, which the simulations are created (Matlab, Simulink, PLECS) in. The practical part deals with the designed simulation models, particularly the influence of change of selected circuit parameters on current and voltage profile is observed.en
dc.subject.translatedvoltage step-down buck converteren
dc.subject.translatedvoltage step-up buck converteren
dc.subject.translatedfour-quadrant buck converteren
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedSimulinken
dc.subject.translatedPLECSen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna_Rybova_Simulacni_modely_pulznich_menicu.pdfPlný text práce3,27 MBAdobe PDFView/Open
058572_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,68 kBAdobe PDFView/Open
058572_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,74 kBAdobe PDFView/Open
058572_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.