Title: Současné typy pohonů v elektrické trakci
Other Titles: Current types of drives in electric traction
Authors: Růžička, Martin
Advisor: Pechánek, Roman
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14240
Keywords: elektrická trakce;trakční motor;trakční pohon;stejnosměrný sériový motor;stejnosměrný cize buzený motor;asynchronní motor;synchronní motor;permanentní magnety;lineární motor
Keywords in different language: electric traction;traction drive;traction motor;DC motor;DC strange excited motor;asynchronous motor;synchronous motor;permanent magnet;linear motor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohonů v elektrické trakci. Mapuje historický vývoj těchto pohonů až do současnosti a zabývá se především jejich provedením, konstrukcí a provozními vlastnostmi.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents issues of traction drives in electric traction. It deals with the historical progress these traction drives since theirs beginnings to the present. It also follows up their construction and features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soucasne typy pohonu v elektricke trakci.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
058573_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,46 kBAdobe PDFView/Open
058573_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,2 kBAdobe PDFView/Open
058573_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce288,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.