Název: Současné typy pohonů v elektrické trakci
Další názvy: Current types of drives in electric traction
Autoři: Růžička, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14240
Klíčová slova: elektrická trakce;trakční motor;trakční pohon;stejnosměrný sériový motor;stejnosměrný cize buzený motor;asynchronní motor;synchronní motor;permanentní magnety;lineární motor
Klíčová slova v dalším jazyce: electric traction;traction drive;traction motor;DC motor;DC strange excited motor;asynchronous motor;synchronous motor;permanent magnet;linear motor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohonů v elektrické trakci. Mapuje historický vývoj těchto pohonů až do současnosti a zabývá se především jejich provedením, konstrukcí a provozními vlastnostmi.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents issues of traction drives in electric traction. It deals with the historical progress these traction drives since theirs beginnings to the present. It also follows up their construction and features.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Soucasne typy pohonu v elektricke trakci.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058573_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058573_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058573_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce288,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.