Název: Vliv zahraničních větrných elektráren na přenosovou soustavu České republiky
Další názvy: The Impact of foreign Wind Power Station to Transmission System in Czech Republic
Autoři: Hraba, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mertlová, Jiřina
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14245
Klíčová slova: větrné elektrárny;přenosová soustava;provozovatel přenosové soustavy;přetoky energie;nadvýroba energie;obnovitelné zdroje energie;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: wind power plants;transmission system;operator of transmission system;overflows of energy;overproduction of energy;renewable sources of energy;Germany
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky vlivu zahraničních větrných elektráren na přenosovou soustavu České republiky. V první kapitole jsou uvedeny možnosti, které má dispečer společnosti ČEPS v případě, že dojde k nadbytkům přenášeného výkonu naší přenosovou soustavou. V následující kapitole je osvětlen důvod, proč vznikají problémy na našem území při nadvýrobě větrných elektráren v Německu. Dále navazuje kapitola, kde popisuji možnosti, kterými by se daly dané problémy řešit. V závěrečné kapitole popisuji omezovací podmínky daných řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work focuses on the analysis of the problem of the impact foreign wind power plants to the transmission system of the Czech republic. In the first chapter there is stated the possibilities which has the dispatcher of CEPS in case that there is the surplus of transferred power through our transmission grid. In the next chapter is explained why arise problems in our country while the surplus production wind power plants in Germany. After that continues the chapter, where I describe the possibilities how could be solved these problems. The final chapter describes the restrictive conditions of the solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058581_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058581_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058581_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14245

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.