Title: Vliv zahraničních větrných elektráren na přenosovou soustavu České republiky
Other Titles: The Impact of foreign Wind Power Station to Transmission System in Czech Republic
Authors: Hraba, Tomáš
Advisor: Mertlová, Jiřina
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14245
Keywords: větrné elektrárny;přenosová soustava;provozovatel přenosové soustavy;přetoky energie;nadvýroba energie;obnovitelné zdroje energie;Německo
Keywords in different language: wind power plants;transmission system;operator of transmission system;overflows of energy;overproduction of energy;renewable sources of energy;Germany
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky vlivu zahraničních větrných elektráren na přenosovou soustavu České republiky. V první kapitole jsou uvedeny možnosti, které má dispečer společnosti ČEPS v případě, že dojde k nadbytkům přenášeného výkonu naší přenosovou soustavou. V následující kapitole je osvětlen důvod, proč vznikají problémy na našem území při nadvýrobě větrných elektráren v Německu. Dále navazuje kapitola, kde popisuji možnosti, kterými by se daly dané problémy řešit. V závěrečné kapitole popisuji omezovací podmínky daných řešení.
Abstract in different language: This bachelor work focuses on the analysis of the problem of the impact foreign wind power plants to the transmission system of the Czech republic. In the first chapter there is stated the possibilities which has the dispatcher of CEPS in case that there is the surplus of transferred power through our transmission grid. In the next chapter is explained why arise problems in our country while the surplus production wind power plants in Germany. After that continues the chapter, where I describe the possibilities how could be solved these problems. The final chapter describes the restrictive conditions of the solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
058581_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,9 kBAdobe PDFView/Open
058581_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,02 kBAdobe PDFView/Open
058581_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.