Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený, Jiří
dc.contributor.authorKučera, Libor
dc.contributor.refereeRada, Petr
dc.date.accepted2014-06-24
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:49Z-
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:49Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier58584
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14248
dc.description.abstractTato práce bude obsahovat problematiku fyzikálních změn indukčně ohřívané vsázky. Bakalářskou práci rozdělím do 4 hlavních kapitol dle zadání. První kapitola bude věnována vysvětlení principu indukčního ohřevu, kde jako příklad poslouží válcová vsázka. V druhé kapitole se pokusím o vysvětlení fyzikální změny naindukovaného tepla, kde jako příklad uvedu výpočty hloubky vniku pod a nad hodnotou Curieho bodu pro ocel. Třetí kapitola popíše změnu fyzikálních vlastností u materiálů, konkrétně popíše změnu intenzity magnetického pole a relativní permeability. Poslední kapitola bude obsahovat, kde všude je možné využití indukčního ohřevu a následné celkové zhodnocení indukčního ohřevu.cs
dc.format37 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectIndukční ohřevcs
dc.subjectnaindukované teplo do vsázky jednotkové délkycs
dc.subjectteplená vodivostcs
dc.subjectelektrické vodivostcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectpovrchové kalenícs
dc.subjectindukční lineární svařovánícs
dc.subjectindukční tavící pece kanálkovécs
dc.subjectindukční tavící pece kelímkovécs
dc.subjectrelativní permeabilitacs
dc.subjectintenzita magnetického polecs
dc.subjecthloubka vnikucs
dc.subjectelektromagnetické polecs
dc.titleZměny fyzikálních vlastností indukčně ohřívané vsázkycs
dc.title.alternativePhysical changes billet properties by induktion heatingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work will include the issue of physical changes in induction heating charge. The Bachelor thesis is divided into four main chapters according to specification. The first chapter is devoted to an explanation of the principle of induction heating, which will serve as an example of a cylindrical charge. In the second chapter, I will try to change the physical explanation no induction heating, which have for example calculations of the penetration depth below and above the Curie point for steel. The third chapter describes changing the physical properties of materials, specifically describes the intensity of the magnetic field and relative permeability. The last chapter will contain, where all is possible using induction heating and subsequent overall evaluation of induction heating.en
dc.subject.translatedInduction heatingen
dc.subject.translatedno induced heat to the charge per unit lengthen
dc.subject.translatedthermal conductivityen
dc.subject.translatedelectrical conductivityen
dc.subject.translatedfrequencyen
dc.subject.translatedsurface hardeningen
dc.subject.translatedlinear induction weldingen
dc.subject.translatedinduction melting furnace conduiten
dc.subject.translatedinduction melting furnaces Crucibleen
dc.subject.translatedrelative permeabilityen
dc.subject.translatedmagnetic field penetration depthen
dc.subject.translatedthe electromagnetic fielden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2014_PDF.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
058584_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,59 kBAdobe PDFView/Open
058584_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,14 kBAdobe PDFView/Open
058584_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce245,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.