Title: Jednostranný magnetický tah a excentricita v elektrických strojích
Other Titles: Unbalanced magnetic pull and eccentricity in electrical machines
Authors: Pavec, Martin
Advisor: Šobra, Jan
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14249
Keywords: jednostranný magnetický tah;excentricita;analytický výpočet excentricity;metoda konečných prvků
Keywords in different language: unbalanced magnetic pull;eccentricity;analytical eccentricity calculation;finite element method
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozbor příčin jednostranného magnetického tahu. Dále se zabývá možnostmi analytického a numerického výpočtu jednostranného magnetického tahu a způsoby detekce excentricity v elektrických strojích.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with causes of unbalanced magnetic pull origin. Analyse possibilities of analytical and numerical calculation of unbalanced magnetic pull and presents the review of eccentricity diagnostic methods in electrical machines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jednostranny_magneticky_tah-PAVEC.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
058931_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,12 kBAdobe PDFView/Open
058931_oponent.pdfPosudek oponenta práce268,71 kBAdobe PDFView/Open
058931_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.