Název: Jednostranný magnetický tah a excentricita v elektrických strojích
Další názvy: Unbalanced magnetic pull and eccentricity in electrical machines
Autoři: Pavec, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šobra, Jan
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14249
Klíčová slova: jednostranný magnetický tah;excentricita;analytický výpočet excentricity;metoda konečných prvků
Klíčová slova v dalším jazyce: unbalanced magnetic pull;eccentricity;analytical eccentricity calculation;finite element method
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozbor příčin jednostranného magnetického tahu. Dále se zabývá možnostmi analytického a numerického výpočtu jednostranného magnetického tahu a způsoby detekce excentricity v elektrických strojích.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with causes of unbalanced magnetic pull origin. Analyse possibilities of analytical and numerical calculation of unbalanced magnetic pull and presents the review of eccentricity diagnostic methods in electrical machines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jednostranny_magneticky_tah-PAVEC.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058931_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058931_oponent.pdfPosudek oponenta práce268,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058931_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce248,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.