Title: Návrh ovládání inteligentního domu
Other Titles: Design of control of smart house
Authors: Herrman, Michal
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Kosturik, Kamil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14250
Keywords: inteligentní dům;Arduino;Raspberry Pi;RFM12B;databáze
Keywords in different language: smart house;Arduino;Raspberry Pi;RFM12B;database
Abstract: Cílem projektu je nastínit problematiku řízení inteligentního domu, vytvoření jednoduchého a funkčního prototypu bezdrátového řízení jeho součástí. Prototypy zařízení jsou založeny na programovatelném modulu Arduino a jeho vývojovém prostředí, které je poskytováno zdarma na stránkách výrobce. Arduina jsou osazeny bezdrátovými komunikačními moduly RFM12B od společnosti Hope RF. Tyto moduly se vyznačují vysokou kvalitou, výkonem a přijatelnou cenou. Snímání teploty a vlhkosti vzduchu zajišťuje čidlo DHT11. Nedílnou součástí projektu je miniaturní počítač Raspberry Pi. Databáze, webový server i nástroje pro správu jsou nainstalovány na již zmíněném minipočítači. Za Jehož nevětší výhoda je nízká spotřeba a malé rozměry. O propojení Arduina a Raspberry Pi se stará Ethrnetový modul osazený čipem WizNet W5100.
Abstract in different language: The project aims to control of smart house, creating a simple and functional prototype with wireless control. Prototypes of the device are based on programmable Arduino module and development environment is free on the manufacturer's website. Arduino modules are equipped with wireless communication modules RFM12B from Hope RF. These modules are of high quality, performance and low price. Sensor DHT11 provides reading of temperature and humidity. An integral part of the project is a miniature computer Raspberry Pi. Database, Web server and management tools are installed on the minicomputer. Its greatest benefits are low power consumption and small size. The connection between Arduino and Raspberry Pi provides Ethernet Shield with WizNet W5100 chip.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herrman_BP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
059008_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,01 kBAdobe PDFView/Open
059008_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,41 kBAdobe PDFView/Open
059008_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.