Název: Návrh ovládání inteligentního domu
Další názvy: Design of control of smart house
Autoři: Herrman, Michal
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Kosturik, Kamil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14250
Klíčová slova: inteligentní dům;Arduino;Raspberry Pi;RFM12B;databáze
Klíčová slova v dalším jazyce: smart house;Arduino;Raspberry Pi;RFM12B;database
Abstrakt: Cílem projektu je nastínit problematiku řízení inteligentního domu, vytvoření jednoduchého a funkčního prototypu bezdrátového řízení jeho součástí. Prototypy zařízení jsou založeny na programovatelném modulu Arduino a jeho vývojovém prostředí, které je poskytováno zdarma na stránkách výrobce. Arduina jsou osazeny bezdrátovými komunikačními moduly RFM12B od společnosti Hope RF. Tyto moduly se vyznačují vysokou kvalitou, výkonem a přijatelnou cenou. Snímání teploty a vlhkosti vzduchu zajišťuje čidlo DHT11. Nedílnou součástí projektu je miniaturní počítač Raspberry Pi. Databáze, webový server i nástroje pro správu jsou nainstalovány na již zmíněném minipočítači. Za Jehož nevětší výhoda je nízká spotřeba a malé rozměry. O propojení Arduina a Raspberry Pi se stará Ethrnetový modul osazený čipem WizNet W5100.
Abstrakt v dalším jazyce: The project aims to control of smart house, creating a simple and functional prototype with wireless control. Prototypes of the device are based on programmable Arduino module and development environment is free on the manufacturer's website. Arduino modules are equipped with wireless communication modules RFM12B from Hope RF. These modules are of high quality, performance and low price. Sensor DHT11 provides reading of temperature and humidity. An integral part of the project is a miniature computer Raspberry Pi. Database, Web server and management tools are installed on the minicomputer. Its greatest benefits are low power consumption and small size. The connection between Arduino and Raspberry Pi provides Ethernet Shield with WizNet W5100 chip.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Herrman_BP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059008_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059008_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059008_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.