Název: Aplikace numerických metod pro Smart Metering
Další názvy: Numerical methods aplication for Smart Metering
Autoři: Janouš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Krutina, Aleš
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14251
Klíčová slova: elektroměr;numerické metody;aproximace;vzorkovací frekvence
Klíčová slova v dalším jazyce: electricity meter;numerical methods;approximation;sampling frequency
Abstrakt: Obsahem bakalářské práce je popis způsobů měření práce elektrického proudu, elektroměry pro stejnosměrný proud, činnou a jalovou práci. Dále je popsán způsob aproximace dat numerickými metodami interpolace polynomem, metodou nejmenších čtverců a také numerické metody užitých k výpočtu ploch práce elektrického proudu. Obdélníkovou metodu a lichoběžníkovou metodu. V poslední části dokumentu je srovnání jednotlivých metod.
Abstrakt v dalším jazyce: Content of this these describes ways of measuring the work of electrical current, electricity meter for direct current, apparent power and real power. Next is described approximation of data using numerical methods such as polynomial interpolation, as well as numerical methods used to calculate work done by electrical current. Rectangle method and trapezoid method. In last section of this document is described comparison of these methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Janous.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059510_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059510_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
059510_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.