Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZíka, Jiří
dc.contributor.authorJarolím, Daniel
dc.contributor.refereeŠobra, Jan
dc.date.accepted2014-06-26
dc.date.accessioned2015-03-25T09:42:51Z
dc.date.available2013-10-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:42:51Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-09
dc.identifier59513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14252
dc.description.abstractBakalářská práce řeší vývoj magnetických materiálů a magnetických obvodů. Je rozdělena na pět hlavních kapitol. V první části se pojednává o základních vlastnostech magnetických materiálů, popisu magnetického obvodu a jeho vývoji. Dále práce rozvádí běžné druhy magnetických materiálů, magnetických obvodů a porovnává jejich vlastnosti a možnosti využití. Následuje vize směru, kterým se elektrické stroje budou v dalších letech ubírat a v závěru je shrnutí práce s rozborem různých variant. Samozřejmě nechybí seznam použitých zdrojů a přílohy s podklady.cs
dc.format54 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetický materiálcs
dc.subjectferomagnetické materiálycs
dc.subjectelektrické strojecs
dc.subjectmagnetický obvodcs
dc.subjectelektrotechnické plechycs
dc.subjectúčinnost elektrických strojůcs
dc.subjectmoderní magnetické materiálycs
dc.titleModerní materiály a konstrukce magnetických obvodů elektrických strojůcs
dc.title.alternativeModern materials and constructions of magnetic circuits in the electrical machinesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the development of magnetic materials and magnetic circuits. It is divided in five major chapters. The first part deals with the basic properties of magnetic materials, magnetic circuit and describe its development. The work also elaborates usual types of magnetic materials, magnetic circuits and compares their properties and uses. The following is the vision of the direction in which the electric machines will be in the next years to come and in the end is a summary of work in analyzing the different options. Of course there is a list of sources and attachments with the documents.en
dc.subject.translatedmagnetic materialen
dc.subject.translatedferromagnetic materialsen
dc.subject.translatedelectrical machinesen
dc.subject.translatedmagnetic circuiten
dc.subject.translatedelectrical sheetsen
dc.subject.translatedefficiency of electrical machineryen
dc.subject.translatedmodern magnetic materialsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_BP Daniel Jarolim ZCU.pdfPlný text práce7,69 MBAdobe PDFView/Open
059513_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,79 kBAdobe PDFView/Open
059513_oponent.pdfPosudek oponenta práce442,22 kBAdobe PDFView/Open
059513_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.