Title: Testování desek plošných spojů
Other Titles: Printed Circuits Boards testing
Authors: Mergl, Lukáš
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Čengery, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14254
Keywords: desky plošných spojů;výroba desek plošných spojů;kontroly desek plošných spojů;vady desek plošných spojů
Keywords in different language: printed circuit boards;production of printed circuit boards;printed circuit boards inspection;defects of printed circuit boards
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování jednovrstvých desek plošných spojů. V bakalářské práci jsou uvedeny nejčastější možné vady na deskách plošných spojů a jejich možné kontroly.
Abstract in different language: The master thesis is focused on testing and production of single-layer printed circuit boards. There are some common possible defects in circuit boards and their potentional controls.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lukas Mergl.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
059522_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,88 kBAdobe PDFView/Open
059522_oponent.pdfPosudek oponenta práce597,73 kBAdobe PDFView/Open
059522_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce296,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.