Název: Systém akumulace elektrické energie pro elektrické pohony
Další názvy: Energy storage system for electric drives
Autoři: György, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Oponent: Streit, Luboš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14255
Klíčová slova: akumulace;elektrická energie;energie;zdroj;pohon;výkon;regulace
Klíčová slova v dalším jazyce: accumulation;electrical energy;energy;source;drive;performance;regulation
Abstrakt: V předkládané bakalářské práci je obsažen souhrn akumulátorů elektrické energie vhodných pro aplikaci v průmyslové elektronice. Další partií je rozbor měničů, jež mohou zajišťovat práci superkondenzátoru jakožto akumulátoru elektrické energie. Dále je vypracován návrh aplikace superkondenzátoru v automobilu a provozu tramvaje vybavené superkondenzátory. Poslední kapitolou je simulace tramvaje s kapacitory.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's theses contain summary of electric accumulators for application in power electronic. Next part is the analysis of converters, which are required to function of supercapacitor like accumulator of electric energy. Next is supercapacitor applications in the car and a draft operating trams equipped with supercapacitors. The last part is the simulation trams with capacitors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Gyorgy.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061116_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061116_oponent.pdfPosudek oponenta práce481,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061116_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce322,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.