Title: Testování desek plošných spojů
Other Titles: Printed Circuits Boards testing
Authors: Mergl, Lukáš
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Čengery, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14257
Keywords: desky plošných spojů;výroba desek plošných spojů;kontroly desek plošných spojů;vady desek plošných spojů
Keywords in different language: printed circuit boards;production of printed circuit boards;printed circuit boards inspection;defects of printed circuit boards
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování jednovrstvých a dvouvrstvých desek plošných spojů. V bakalářské práci jsou uvedeny nejčastější vady vyskytující se na deskách plošných spojů ve firmě PULS. Jejich možné kontroly v průmyslu jak na straně výrobce, tak na straně dodavatele a kontroly prováděné ve firmě PULS.
Abstract in different language: The master thesis is focused on testing and production of single-layer and double layer printed circuit boards. It´s possible controls in the industry, for manufacturer and suplier side, and inspections carried out in company of PULS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mergl.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
061123_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,29 kBAdobe PDFView/Open
061123_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,32 kBAdobe PDFView/Open
BRNF36B0C_000807.pdfPrůběh obhajoby práce741,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.