Název: Testování desek plošných spojů
Další názvy: Printed Circuits Boards testing
Autoři: Mergl, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Řeřicha, Tomáš
Oponent: Čengery, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14257
Klíčová slova: desky plošných spojů;výroba desek plošných spojů;kontroly desek plošných spojů;vady desek plošných spojů
Klíčová slova v dalším jazyce: printed circuit boards;production of printed circuit boards;printed circuit boards inspection;defects of printed circuit boards
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování jednovrstvých a dvouvrstvých desek plošných spojů. V bakalářské práci jsou uvedeny nejčastější vady vyskytující se na deskách plošných spojů ve firmě PULS. Jejich možné kontroly v průmyslu jak na straně výrobce, tak na straně dodavatele a kontroly prováděné ve firmě PULS.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on testing and production of single-layer and double layer printed circuit boards. It´s possible controls in the industry, for manufacturer and suplier side, and inspections carried out in company of PULS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Mergl.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061123_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
061123_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRNF36B0C_000807.pdfPrůběh obhajoby práce741,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.