Title: Význam a užití tetování v antropologické perspektivě
Other Titles: The ethnography of criminalist and myth of detective
Authors: Lančová, Tereza
Advisor: Tošner, Michal
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14263
Keywords: etnografie partikulárního prostředí;masmédia;stereotyp;detektivové;kriminalistika;justice;moc
Keywords in different language: ethnography of particular environment;mass media;stereotype;detectives;criminalistics;judiciary;power
Abstract: Bakalářská práce je etnografií kriminalistické každodennosti v kontrastu k představám, které jsou produkovány a formovány zejména prostřednictvím produkce masmédií.Teoretická část práce je zaměřena na fenomén masmédií, dále je zde věnována pozornost kriminalistice, její historii a metodám v kontextu moci, justice a práva.Výzkumná část je zaměřena na práci kriminalistů, na to jak ji sami aktéři vnímají a hodnotí. V závěru práce jsou určitým způsobem zhodnocena zjištění v kontextu mediálně vytvářených stereotypů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the ethnography of criminalistic everydayness as opposed to the concepts produced and formulated particularly by the mass media production. The theoretical part of this thesis focuses on the phenomenon of mass media; it also deals with criminalistics and its history and methodology with respect to authority, justice and law. The research focuses on the everyday criminalistic routine as it is perceived and evaluated by its very participants. The final part of the thesis evaluates the results of the research in relation to the media-created stereotypes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Lancova Tereza.pdfPlný text práce601,9 kBAdobe PDFView/Open
Lancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Lancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce399,63 kBAdobe PDFView/Open
Lancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce494,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.