Název: Význam a užití tetování v antropologické perspektivě
Další názvy: The ethnography of criminalist and myth of detective
Autoři: Lančová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Tošner, Michal
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14263
Klíčová slova: etnografie partikulárního prostředí;masmédia;stereotyp;detektivové;kriminalistika;justice;moc
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnography of particular environment;mass media;stereotype;detectives;criminalistics;judiciary;power
Abstrakt: Bakalářská práce je etnografií kriminalistické každodennosti v kontrastu k představám, které jsou produkovány a formovány zejména prostřednictvím produkce masmédií.Teoretická část práce je zaměřena na fenomén masmédií, dále je zde věnována pozornost kriminalistice, její historii a metodám v kontextu moci, justice a práva.Výzkumná část je zaměřena na práci kriminalistů, na to jak ji sami aktéři vnímají a hodnotí. V závěru práce jsou určitým způsobem zhodnocena zjištění v kontextu mediálně vytvářených stereotypů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis deals with the ethnography of criminalistic everydayness as opposed to the concepts produced and formulated particularly by the mass media production. The theoretical part of this thesis focuses on the phenomenon of mass media; it also deals with criminalistics and its history and methodology with respect to authority, justice and law. The research focuses on the everyday criminalistic routine as it is perceived and evaluated by its very participants. The final part of the thesis evaluates the results of the research in relation to the media-created stereotypes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Lancova Tereza.pdfPlný text práce601,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce399,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce494,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.