Název: Ženská obřízka jako problém lidských práv
Další názvy: Female circumcision as a human rights issue
Autoři: Švihoříková, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Hirt, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14269
Klíčová slova: ženská obřízka;infibulace;sexualita;klitoris;kontext kultur
Klíčová slova v dalším jazyce: female circumcision;infibulation;sexuality;clitoris;cultural context
Abstrakt: Práce nazvaná Ženská obřízka jako problém lidských práv se zabývá tématem ženské obřízky z hlediska kultur, které ji praktikují i reakcí Západu na ni. První kapitola je věnována obecným informacím jako je vymezení pojmu, typologie, zdravotním hlediskům a sexualitě ženy po zákroku. Druhá kapitola popisuje různé spekulativní varianty vzniku obřízky, ženskou obřízku v jednotlivých zemích, estetické a hygienické důvody a spojení obřízky s náboženstvím a rituály. Třetí kapitola nastiňuje současné debaty a otázky, které jsou diskutovány v celosvětovém měřítku a snahy o její vymícení.
Abstrakt v dalším jazyce: The work, entitled Female circumcision as a human rights issue deals with the issue of female circumcision in terms of cultures that practice it and the Western response to it. The first chapter is devoted to general information such as the definition of the concept, typology, and health aspects of female sexuality after surgery. The second chapter describes the various speculative variants of circumcision, female circumcision in the country, aesthetic and hygienic reasons and circumcision connection with religion and rituals. The third chapter outlines the current debate and the issues that are discussed on a global scale, and its efforts to eradicate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Andrea_Svihorikova_FF_ZCU.pdfPlný text práce649,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svihorikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svihorikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce666,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svihorikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce497,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.