Title: Identifikace traumat ve forenzní antropologii
Other Titles: Identifying trauma in forensic anthropology
Authors: Vohradská, Tereza
Advisor: Friedl, Lukáš
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14270
Keywords: forenzní antropologie;trauma;případová studie
Keywords in different language: forensic anthropology;trauma;case study
Abstract: Práce obsahuje teoretické shrnutí charakteristik poranění lidských ostatků z pohledu forenzní antropologie. Je zde popsán princip vzniku traumat, závislost na působícím předmětu a na umístění poranění. Konkrétní příklady poranění jsou uvedeny v případových studiích, které ukazují specifičnost traumatu.
Abstract in different language: The work includes theoretical summary of the characteristics of the injurie of human remains from the perspective of forensic anthropology. There is described a principle of trauma, addiction to acting subject and the location of the injury. Specific examples of injury are shown in case studies that demonstrate specificity of the trauma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza_Vohradska_Bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce680,44 kBAdobe PDFView/Open
Vohradska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce813,19 kBAdobe PDFView/Open
Vohradska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Vohradska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce387,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.