Název: Komunitní zahrady v perspektivě urbánní antropologie.
Další názvy: Community Gardens: The Perspective of Urban Anthropology.
Autoři: Brendzová, Alica
Vedoucí práce/školitel: Toušek, Ladislav
Oponent: Brunclíková, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14271
Klíčová slova: komunitní zahrady;antropologie města;humanistická geografie;veřejný prostor;soukromný prostor
Klíčová slova v dalším jazyce: community gardens;urban anthropology;humanistic geography;public space;private space
Abstrakt: Práca sa zaoberá fenoménom komunitných záhrad z pohľadu urbánnej antropológie. Komunitné záhrady sú chápané ako špecifické miesta na pomedzí verejného a súkromného priestoru. Práca je výsledkom niekoľkomesačného terénneho výskumu v dvoch komunitných záhradách v Prahe.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is the phenomenon of community gardens which are seen as specific places bordering between public and private space. The thesis is based on fieldwork conducted in two community gardens in Prague.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KSA_BP_ A Brendzova .pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brendzova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brendzova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce886,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brendzova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce434,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.