Název: Rituální praktiky u kolektivních sportů
Další názvy: Ritual practices in team sports
Autoři: Haumerová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14274
Klíčová slova: rituál;rituální praktiky;sport;kolektivní sport;házená;basketbal;lední hokej;polostrukturovaný rozhovor
Klíčová slova v dalším jazyce: ritual;ritual practices;sport;team sport;handball;basketball;ice-hockey;semi-structured interviews
Abstrakt: Cílem této práce je identifikovat a představit rituální aktivity provozované v rámci kolektivních sportů z perspektivy samotných účastníků. Práce je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a analytické. V části práce věnované teoretickým východiskům je čtenář seznámen s problematikou zvoleného tématu. V metodologické části jsou popsány výzkumné metody (polostrukturované rozhovory) a zkoumaný soubor. Analytická část práce představuje výsledky výzkumu a diskuze. Ohniskem zájmu práce jsou názory, postoje, ideje a chování hráčů v oblasti sportovních rituálních praktik.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to identify and introduce ritual activities operated under a collective sports from the perspective of the participants themselves. The work is divided into three parts - theoretical, methodological and analytical. In the part devoted to the theoretical background, the reader is made familiar with the problems of the chosen topic. The methodology section describes the research methods (semi-structured interviews). Furthermore, examined number of handball, basketball and ice-hockey players is described in this section. The analytical part of this thesis presents the results of research and discussion. The main attention is focused on opinions, attitudes, ideas and behavior of players in the field of sports ritual practices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ritualni praktiky u kolektivnich sportu.pdfPlný text práce216,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haumerova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haumerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haumerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce339,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.