Název: Etnografický výzkum v Mešně
Další názvy: Ethnographic research in the Mešno
Autoři: Jelínková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Fatková, Gabriela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14276
Klíčová slova: etnografický výzkum;reciprocita;balancovaná reciprocita;generalizovaná reciprocita;darování;dar;směna;sociální sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnographic research;reciprocity;balanced reciprocity;generalized reciprocity;donations;gift;exchange;social network
Abstrakt: Bakalářská práce "Etnografický výzkum v Mešně" se zabývá ekonomickými vztahy v obci Mešno. Zejména mezi kým a za jakých podmínek tyto vztahy vznikají. V teoretické části jsou definovány pojmy, kterými je celá práce prokládaná. Především se snaží přiblížit problematiku reciprocity a darování. Praktická část je tvořena etnografickým výzkumem s cílem podat ucelený pohled na problematiku výměnného obchodu na venkově. Využívá metodu zúčastněného pozorování k ověření údajů, které byly získány v rozhovorech s lidmi z Mešna. Z těchto zdrojů informace analyzuje a následně opět syntetizuje, aby bylo možné ucelené interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis "Ethnographic research in Mešno", examines economic relations within municipality of Mešno. It is mainly focused on how those relationships arise, between whom and under what conditions. The theoretical part defines the terms that intersperse through whole thesis. First of all this part of the thesis attempts to explain the issue of reciprocity and gift giving. The part research part consists of ethnographical research which goal is to provide a comprehensive view of the problems of barter in the countryside areas. In this case the method of personal observation is used to validate data obtained during the interviews with people from Mešno. Afterwards this source information data are being analyzed and then re-synthesized in addition to be able to interpret them coherently.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Monika_Jelinkova_Etnograficky_vyzkum_v_Mesne_2014.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce458,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.