Title: Druhá bitva na Tuiredském poli
Other Titles: The second battle of Moytura
Authors: Kožešníková, Dominika
Advisor: Blažek, Václav
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14281
Keywords: mytologie;mýtus;komparativní metoda;analýza textu;Řecko;Irsko;Keltové;Řekové;archeologie;Danannové;Fomoirové;překlad středoirského textu
Keywords in different language: mythology;myth;comparative method;analysis of texts;Greece;Ireland;Celts;Greeks;archeology;Danann;Fomoire;translation of irish text
Abstract: Tématem mojí bakalářské práce je keltská mytologie. Konkrétně překlad a rozbor středoirského mytologického textu "Druhá bitva na Tuiredském poli". Cílem práce byl překlad středoirského textu, následný rozbor a komparace s další mytologickou bitvou, Trójskou válkou. Byly vyhledány a popsány paralely v dalších oborech jako je archeologie, sociologie, historie. Cílem analýzy textu je také vysvětlení některých pojmů, týkajících se mytologie, analýzy vlastních jmen a jmen místopisných. Součástí práce jsou tabulky, které stručně popisují a vysvětlují jména jednotlivých, důležitých irských i řeckých míst, na kterých se příběhy odehrávají, a dále také tabulka řeckých i irských jmen vlastních, aktérů příběhů s vysvětlením a porovnáním jejich funkcí.
Abstract in different language: This thesis is concerning Celtic mythology. It was developed as comparison of the Midlands mythological text "Cath Tánaiste Maige Tuired" and battle from Greek history, the Trojan war, followed by descriptive analysis of the proper nouns and the topographic names. Most important archaeological and written sources regarding insular and continental Celts are described. The thesis concerns also Irish and Early Medieval literature, those sources are important for studies of the ancient myths. These sources are very valuable for understanding of the Otherworld, system of deities and their interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kozesnikova Dominika_Druha bitva na Tuiredskem poli.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kozesnikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,51 kBAdobe PDFView/Open
Kozesnikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce495,61 kBAdobe PDFView/Open
Kozesnikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce450,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.