Název: Druhá bitva na Tuiredském poli
Další názvy: The second battle of Moytura
Autoři: Kožešníková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Václav
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14281
Klíčová slova: mytologie;mýtus;komparativní metoda;analýza textu;Řecko;Irsko;Keltové;Řekové;archeologie;Danannové;Fomoirové;překlad středoirského textu
Klíčová slova v dalším jazyce: mythology;myth;comparative method;analysis of texts;Greece;Ireland;Celts;Greeks;archeology;Danann;Fomoire;translation of irish text
Abstrakt: Tématem mojí bakalářské práce je keltská mytologie. Konkrétně překlad a rozbor středoirského mytologického textu "Druhá bitva na Tuiredském poli". Cílem práce byl překlad středoirského textu, následný rozbor a komparace s další mytologickou bitvou, Trójskou válkou. Byly vyhledány a popsány paralely v dalších oborech jako je archeologie, sociologie, historie. Cílem analýzy textu je také vysvětlení některých pojmů, týkajících se mytologie, analýzy vlastních jmen a jmen místopisných. Součástí práce jsou tabulky, které stručně popisují a vysvětlují jména jednotlivých, důležitých irských i řeckých míst, na kterých se příběhy odehrávají, a dále také tabulka řeckých i irských jmen vlastních, aktérů příběhů s vysvětlením a porovnáním jejich funkcí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerning Celtic mythology. It was developed as comparison of the Midlands mythological text "Cath Tánaiste Maige Tuired" and battle from Greek history, the Trojan war, followed by descriptive analysis of the proper nouns and the topographic names. Most important archaeological and written sources regarding insular and continental Celts are described. The thesis concerns also Irish and Early Medieval literature, those sources are important for studies of the ancient myths. These sources are very valuable for understanding of the Otherworld, system of deities and their interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kozesnikova Dominika_Druha bitva na Tuiredskem poli.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozesnikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozesnikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce495,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kozesnikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce450,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.