Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlažek, Vladimír
dc.contributor.authorLitomerická, Kristýna
dc.contributor.refereeToušek, Ladislav
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:07Z-
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:07Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-23
dc.identifier57025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14282
dc.description.abstractTématem práce je prostor a hierarchie v chování člověka na příkladu formální organizace společnosti Daikin Industries Czech Republic, s. r. o., při formální a neformální aktivitě. Formální aktivita zahrnuje prostorové chování zaměstnance v rámci kanceláře open-space, neformální aktivita zahrnuje oběd ve firemní jídelně. Data, která jsem získala, mají různý charakter. První cestou k získání dat byl kvantitativní přístup pomocí dotazníků, druhou cestou bylo zúčastněné pozorování přímo v této firmě.cs
dc.format50 s. (57 353 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectTeritorialitacs
dc.subjecthierarchiecs
dc.subjectkancelář open-spacecs
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.titleProstor a hierarchie v chování člověka.cs
dc.title.alternativeTerritory and hierarchy in human behaviouren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes territoriality and hierarchy in human behaviour in case of formal organisation Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. (s.r.o. means LTD.). The main focus was on formal and informal situations. Formal situation was explored by perception of territoriality in open-space office. Informal situation was monitored in company canteen at lunch. I used two main ways of the survey. First was qualitative and second quantitative. For quantitative way of survey I used questioners and for qualitative I used participant observation.en
dc.subject.translatedTerritorialityen
dc.subject.translatedhierarchyen
dc.subject.translatedopen-space officeen
dc.subject.translatedorganizationen
dc.subject.translatedcorporate cultureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Litomericka 2014.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Litomericka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,04 kBAdobe PDFView/Open
Litomericka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Litomericka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce452,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.