Title: Jak ovlivňuje atraktivita osoby první dojem
Other Titles: The effects of physical attractiveness on first impression
Authors: Svobodová, Ilona
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Brůžek, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14286
Keywords: atraktivita;první dojem;percepce
Keywords in different language: attractivity;first impression;perception
Abstract: Fyzická atraktivita je velmi důležitá přednost při navazování sociálníhch vztahů. Tato bakalářská práce pojednává o atraktivitě jako o faktoru, který ovlivňuje první dojem při navazování sociálních vztahů. Práce se také věnuje vnímání atraktivity jako takové a popisuje vliv atraktivity na stereotypně přisuzované schopnosti a vlastnosti. Závěr práce obsauje vlastní výzkum, který zkoumal vztahy mezi atraktivitou a jednotlivými charakterovými vlastnostmi.
Abstract in different language: Physical attractiveness is an important asset in establishing social relationships. The thesis discusses attractiveness as a factor affecting the first impression in establishing social relationships. Furthermore, it discusses perceptions of attractiveness and describes the role played by attractiveness in attributing stereotypical characteristics to individuals. The final part of the thesis presents original research which aimed to analyse the relation between attractiveness and individual personal qualities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Svobodova Ilona - 2014.pdfPlný text práce634,51 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce994,28 kBAdobe PDFView/Open
Svobodova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Svobodova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce415,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.