Název: Jak ovlivňuje atraktivita osoby první dojem
Další názvy: The effects of physical attractiveness on first impression
Autoři: Svobodová, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14286
Klíčová slova: atraktivita;první dojem;percepce
Klíčová slova v dalším jazyce: attractivity;first impression;perception
Abstrakt: Fyzická atraktivita je velmi důležitá přednost při navazování sociálníhch vztahů. Tato bakalářská práce pojednává o atraktivitě jako o faktoru, který ovlivňuje první dojem při navazování sociálních vztahů. Práce se také věnuje vnímání atraktivity jako takové a popisuje vliv atraktivity na stereotypně přisuzované schopnosti a vlastnosti. Závěr práce obsauje vlastní výzkum, který zkoumal vztahy mezi atraktivitou a jednotlivými charakterovými vlastnostmi.
Abstrakt v dalším jazyce: Physical attractiveness is an important asset in establishing social relationships. The thesis discusses attractiveness as a factor affecting the first impression in establishing social relationships. Furthermore, it discusses perceptions of attractiveness and describes the role played by attractiveness in attributing stereotypical characteristics to individuals. The final part of the thesis presents original research which aimed to analyse the relation between attractiveness and individual personal qualities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Svobodova Ilona - 2014.pdfPlný text práce634,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce994,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svobodova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce415,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.