Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlažek, Vladimír
dc.contributor.authorVodičková, Nikola
dc.contributor.refereeToušek, Ladislav
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:09Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:09Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14289
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá geneticky modifikovanými organismy a utvářením názorů na ně v české společnosti, popisuji co to genetická modifikace organismů je a které organismy mohou být modifikovány. Jsou zde popsány i metody, kterými jsou geneticky modifikované organismy vytvářeny a je zde také zmíněn legislativní přístup Spojených států amerických a Evropské unie, který je následně porovnán. Nakonec píši o názorech respondentů, kteří odpověděli na dotazník, co si o geneticky modifikovaných organismech myslí.cs
dc.format64 s. (64 058 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeneticky modifikované organismycs
dc.subjectgenetické inženýrstvícs
dc.subjectnázorcs
dc.titleGeneticky modifikované organismy a utváření názorů na něcs
dc.title.alternativeGenetically modified organisms and forming opinions on themen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with phenomena of genetically modified organisms and forming opinions on them in Czech society. I write about what genetic modification of organisms is and which organisms can be modified. I also describe methods that are used to create genetically modified organisms and I mention legislative approach of the Unites states of America and European Union and differences between those two approaches. In the end I write about what respondents which answered my questionnaires think about genetically modified organisms.en
dc.subject.translatedgenetically modified organismsen
dc.subject.translatedgenetic engineeringen
dc.subject.translatedopinionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vodickova_Nikola_2014.pdfPlný text práce570,92 kBAdobe PDFView/Open
Vodickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce438,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.