Title: Bezdomovectví ve vztahu k nádražím jako veřejnému prostoru
Other Titles: Homelessness in relation to the station as a public space
Authors: Gajdošíková, Markéta
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14292
Keywords: veřejný prostor;soukromý prostor;bezdomovectví;vlakové nádraží
Keywords in different language: public space;private space;homelessness;train station
Abstract: Předložená práce se zabývá otázkou bezdomovectví v rámci veřejného prostoru v kontextu vlakového nádraží. Teoretická část je zaměřena na otázky týkající se prostoru a fenoménu bezdomovectví. Praktická část se zaměřuje na populaci bezdomovců žijící na Hlavním nádraží v Praze. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů se autorka snaží zachytit subjektivní vnímání ,,obyvatel? Hlavního nádraží a jejich vztah k prostorám vlakového nádraží.
Abstract in different language: The present work deals about the issue of homelessness in frame of the public space in the context of the train station. The theoretical part focuses on issues relating to space and the phenomenon of homelessness. The practical part focuses on the homeless population living on the Central station in Prague. By using semi-structured interviews, the author tries to capture subjective perceptions, residents of Central Station in Prague and their relationship to the space of station.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdosikova_Marketa_BP.pdfPlný text práce264,61 kBAdobe PDFView/Open
Gajdosikova_posudek vedouciho leden 2014.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Gajdosikova_posudek oponenta leden 2014.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Gajdosikova_prubeh obhajoby leden 2014.pdfPrůběh obhajoby práce393,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.