Název: Bezdomovectví ve vztahu k nádražím jako veřejnému prostoru
Další názvy: Homelessness in relation to the station as a public space
Autoři: Gajdošíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Toušek, Ladislav
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14292
Klíčová slova: veřejný prostor;soukromý prostor;bezdomovectví;vlakové nádraží
Klíčová slova v dalším jazyce: public space;private space;homelessness;train station
Abstrakt: Předložená práce se zabývá otázkou bezdomovectví v rámci veřejného prostoru v kontextu vlakového nádraží. Teoretická část je zaměřena na otázky týkající se prostoru a fenoménu bezdomovectví. Praktická část se zaměřuje na populaci bezdomovců žijící na Hlavním nádraží v Praze. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů se autorka snaží zachytit subjektivní vnímání ,,obyvatel? Hlavního nádraží a jejich vztah k prostorám vlakového nádraží.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work deals about the issue of homelessness in frame of the public space in the context of the train station. The theoretical part focuses on issues relating to space and the phenomenon of homelessness. The practical part focuses on the homeless population living on the Central station in Prague. By using semi-structured interviews, the author tries to capture subjective perceptions, residents of Central Station in Prague and their relationship to the space of station.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Gajdosikova_Marketa_BP.pdfPlný text práce264,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdosikova_posudek vedouciho leden 2014.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdosikova_posudek oponenta leden 2014.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gajdosikova_prubeh obhajoby leden 2014.pdfPrůběh obhajoby práce393,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.