Název: Právo národů na sebeurčení: Boj za národní sebeurčení Palestinců
Další názvy: The right of nation to self-determination: The struggle for Palestinian Self-Determination
Autoři: Musilová Chramostová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Bahenský, František
Oponent: Lozoviuk, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14296
Klíčová slova: národ;sebeurčení;národní identita;Palestina;palestinský nacionalismus;izrealsko-palestinský konflikt;OOP;Fatah;Jásir Arafat
Klíčová slova v dalším jazyce: nation;self-determination;national identity;Palestine;palestinian nationalism;israeli-palestinian conflict;PLO;Fatah;Yasser Arafat
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl hájit práva palestinského národa na národní sebeurčení. Autorka se zaměřuje na popis vývoje národní identity Palestinců zejména v průběhu posledních dvou století. Ukazuje jejich strategie a požadavky v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu. V jednotlivých kapitolách je popsána stručná historie Palestiny, nejdůležitější palestinská politická a nacionální hnutí a konflikty, které v současné době stále udržují napětí na Blízkém východě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis aims to defend the right of Palestinian nation to self-determination. The author focuses on the description of development of the national identity of the Palestinians mainly during the last two centuries and tries to explain their strategies and requirements in the context of the Israeli-Palestinian conflict. In the chapters is described a brief history of the Palestinian territories, the most important Palestinian political and nationalist movements and current situation and conflicts that still maintain the tension in the Middle East.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Chramostova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chramostova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce606,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chramostova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chramostova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce450,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.