Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář, Milan
dc.contributor.authorČížková, Michala
dc.contributor.refereeEgerová, Dana
dc.date.accepted2014-02-06
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:21Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:21Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55736
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14309
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o vedení lidí a stimulaci, která je nezbytná pro dosažení vysokého výkonu pracovníků. Součástí práce je strategický plán rozvoje vybrané společnosti, analýza interního a externího prostředí a definice výkonnostních cílů. Stěžejní části diplomové práce je dotazníkové šetření, jehož výstupem jsou silné a slabé stránky pro oblast vedení lidí. Poslední kapitola předkládá program rozvoje vedení lidí zaměřený na realizaci strategických cílů společnosti.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectcílcs
dc.subjectvedení lidícs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.titleVedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníkůcs
dc.title.alternativeLeadership with the emphasis on workers stimulationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the leadership and stimulation, which is necessary for achieving high performance workers. Part of the work is strategic development plan, SWOT analysis and the definition of performace targets. The main part of the thesis is the survey, which presents the strengths and weaknesses in the area of leadership. The last chapter presents a leadership development program focused on implementing the strategic goals of the company.en
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedgoalen
dc.subject.translatedleadershipen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedstimulationen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedremunerationen
dc.subject.translatedemployeeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
DP_cizkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce580,75 kBAdobe PDFView/Open
DP_cizkova_OP.PDFPosudek oponenta práce610,99 kBAdobe PDFView/Open
cizkova.PDFPrůběh obhajoby práce184,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.