Název: Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků
Další názvy: Leading people with an emphasis on the stimulation of employees
Autoři: Hlinková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14311
Klíčová slova: vedení lidí;stimulace pracovníků;zhodnocení postupů vedení
Klíčová slova v dalším jazyce: leading people;stimulation of employees;evaluation of leadership practices
Abstrakt: Předložená práce se zabývá zhodnocením postupů vedení ve společnosti Hutchinson, s.r.o. a navržením opatření ke zvýšení jejich efektivity. Důraz je kladen na vhodné využití nehmotného kapitálu a stimulaci klíčových zaměstnanců. Potřebné informace jsou získány prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky a dotazníkovým průzkumem mezi klíčovými zaměstnanci firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the submitted thesis is an evaluation of leadership practices in the company Hutchinson, s.r.o. and a suggestion of methods to increase their effectiveness. The suitable use of human capital and the stimulation of key employees are emphasized. The required information is obtained through interviews with the leaders and through an empirical survey of the key employees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vedeni lidi s durazem na stimulaci pracovniku.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hlinkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce592,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hlinkova_OP.PDFPosudek oponenta práce577,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hlinkova.PDFPrůběh obhajoby práce182,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.