Title: Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků
Other Titles: Leading people with an emphasis on the stimulation of employees
Authors: Hlinková, Dominika
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14311
Keywords: vedení lidí;stimulace pracovníků;zhodnocení postupů vedení
Keywords in different language: leading people;stimulation of employees;evaluation of leadership practices
Abstract: Předložená práce se zabývá zhodnocením postupů vedení ve společnosti Hutchinson, s.r.o. a navržením opatření ke zvýšení jejich efektivity. Důraz je kladen na vhodné využití nehmotného kapitálu a stimulaci klíčových zaměstnanců. Potřebné informace jsou získány prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky a dotazníkovým průzkumem mezi klíčovými zaměstnanci firmy.
Abstract in different language: The subject of the submitted thesis is an evaluation of leadership practices in the company Hutchinson, s.r.o. and a suggestion of methods to increase their effectiveness. The suitable use of human capital and the stimulation of key employees are emphasized. The required information is obtained through interviews with the leaders and through an empirical survey of the key employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedeni lidi s durazem na stimulaci pracovniku.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
DP_hlinkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce592,77 kBAdobe PDFView/Open
DP_hlinkova_OP.PDFPosudek oponenta práce577,67 kBAdobe PDFView/Open
hlinkova.PDFPrůběh obhajoby práce182,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.