Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorJermář, Milancs
dc.contributor.authorEbrlová, Michaelacs
dc.contributor.refereeEgerová, Danacs
dc.date.accepted2014-06-10cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:30Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:30Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-04-25cs
dc.identifier57649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14334
dc.description.abstractTématem diplomové práce je Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmy. Cílem práce je analýza současné motivační politiky podniku, navržení nových úkolů k dosažení požadované výkonnosti zaměstnanců a tím k naplnění strategických cílů podniku. Nejprve byla vybraná společnost přestavena. Dalším krokem bylo sestavení strategického plánu včetně vymezení poslání podniku, vize a strategických cílů. Strategickou analýzou v další části došlo k určení vhodné strategie. Strategické cíle firmy byly za pomoci metodiky Balanced Scorecard rozpracovány do strategické mapy. Následovala analýza současné motivační politiky a navržení nových úkolů pro motivační oblast. Závěrem práce byla identifikována případná rizika, navržena vhodná ošetření těchto rizik a provedeno ekonomické zhodnocení na základě plánovaného výkazu zisku a ztrát.cs
dc.format103 s. (165 424 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectbalanced scorecardcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectzaměstnancics
dc.titleMotivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategického plánu rozvoje firmycs
dc.title.alternativeEmployee motivation as a significant factor in fulfilment of strategic plan of company's developmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis entitled Employee Motivation as a significant factor in fulfilment of strategic plan of company's developement seeks its goal in the analysis of the present motivation policy used in companies and consequently outlines new methods to achieving higher efficiency of employees and accomplishing strategic goals. The crucial part of the thesis presents a business project, which can be described in presenting the company chosen for research, setting up the strategic plan including company's goals, strategies and visions (strategic analysis played a great role in discovering the right method), using Balanced Scorecard approach for creating a strategic map, performing the analysis of the present motivation policy and suggesting new methods for this field. At the end of this diploma thesis were mentioned possible risks and suggested their solutions. The final procedure carried out was the performance of economic analysis based on a profit and loss statement.en
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedsituational analysisen
dc.subject.translatedstrategic analysisen
dc.subject.translatedbalanced scorecarden
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedeconomic analysisen
dc.subject.translatedemployeesen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela_Ebrlova_DP.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ebrlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce598,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_ebrlova_OP.pdfPosudek oponenta práce642,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ebrlova.PDFPrůběh obhajoby práce823,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.