Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVacík, Emil
dc.contributor.authorFrišová, Liliana
dc.contributor.refereeLeicherová, Veronika
dc.date.accepted2014-06-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:33Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:33Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier58092
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14343
dc.description.abstractPředložená diplomová práce pojednává o strategickém řízení konkrétní společnosti. Pro tyto účely byla zvolena firma K Oil křeček s.r.o. zabývající se prodejem a poskytováním služeb v oblasti pohonných hmot a topného oleje. Po představení podniku následuje sestavení obrazu budoucnosti podniku pro období 2014-2016 na základě pravidel strategického managementu. Práce se tedy zabývá stanovením poslání firmy, vize a cílů. Dále následuje výběr strategie pro dosažení cílů a analýza prostředí. Rozhodující částí je finanční plán podniku, na který navazuje analýza rizik. Průběh působení rizik je vyobrazen ve strategických scénářích. V poslední části diplomové práce je provedena analýza výkonnosti zvolené varianty plánu a jsou navrženy ukazatele pro firmu za účelem provádění strategického controllingu.cs
dc.format97 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectstrategické scénářecs
dc.titleAnalýza výkonnosti strategického plánu organizacecs
dc.title.alternativePerformance Analysis of a Firm´s Strategic Planen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis features the strategic management of a particular organization. For the purpose company K Oil křeček s.r.o. was chosen, which makes a business in selling and provision services in the fuels and fuel oil. After the introduction of organization, a representation of firm´s future for period 2014-2016 on the basis of the strategic management is made. The thesis deals with mission statement, vision and firm´s goals. The following part deals with the selection of strategy for the goal achievement, and internal and external analysis. The financial plan, followed by the analysis of risks is the key part of this thesis. The risks effects are described in strategic scenarios. In the last part the analysis of performance the final variant of the plan is made and there is the proposal of company indicators for strategic controlling.en
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedstrategic scenariosen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_frisova_liliana.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
DP_frisova_VP.pdfPosudek vedoucího práce659,28 kBAdobe PDFView/Open
DP_frisova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Frisova.PDFPrůběh obhajoby práce815,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.