Název: Vývoj hrdelního soudnictví na Chebsku a Loketsku
Další názvy: Development of capital justice in the region of Cheb and Loket
Autoři: Marešová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Knoll, Vilém
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14362
Klíčová slova: hrdelní právo;městské právo;soudnictví;apelační soud;poprava;šibenice
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;city law;judiciary;appeals court;execution;gallows
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vývoje hrdelního soudnictví v Chebské a Loketské oblasti od jeho počátku až do konce 19. století, kdy tato hrdelní jurisdikce zaniká. Na základě dobových pramenů a odborné literatury jsem se pokusila nastínit vývoj této zvláštní soudní jurisdikce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the problems of development of capital justice in Loket and Cheb region from the beginning to other end of 19th century. In 19th century this capital justice expires. I have tried to outline the development of this particular judicial jurisdiction based on historical sources and scientific literature available today.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj hrdelniho soudnictvi na Chebsku a Loketsku.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Maresova Jana.pdfPosudek vedoucího práce95,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Maresova Jana.pdfPosudek oponenta práce32,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Maresova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce62,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.