Název: Smírčí kříže - trestně právní aspekty v českém právu
Další názvy: Reconciliation crosses - criminal aspects in Czech Law
Autoři: Bassy, Marek
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Ladislav
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14365
Klíčová slova: Smírčí kříže;trestní soudnictví v Čechách;městské právo;Koldínův zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: Reconciliation crosses;criminal judiciary in Bohemia;town law;Koldin's code
Abstrakt: Práce mapuje vznik, vývoj a zánik institutu smírčích křížů a s nimi souvisejicího soudnictví v Čechách. Dále zběžně mapuje vývoj trestního soudnictví v Čechách od dob Velké moravy až do obecné platnosti Koldínova zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the origin, development and disappearance of reconciliation crosses and related judiciary in Bohemia. The theses also consideres the development of criminal judiciary in Bohemia in the period of time betwen the Great Moravia and general validity of Koldin's code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marek_Bassy_Dip.pdfPlný text práce944 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Bassy Marek.pdfPosudek vedoucího práce32,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Bassy Marek.pdfPosudek oponenta práce32,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Bassy Marek.pdfPrůběh obhajoby práce60,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14365

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.