Title: Smírčí kříže - trestně právní aspekty v českém právu
Other Titles: Reconciliation crosses - criminal aspects in Czech Law
Authors: Bassy, Marek
Advisor: Soukup, Ladislav
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14365
Keywords: Smírčí kříže;trestní soudnictví v Čechách;městské právo;Koldínův zákoník
Keywords in different language: Reconciliation crosses;criminal judiciary in Bohemia;town law;Koldin's code
Abstract: Práce mapuje vznik, vývoj a zánik institutu smírčích křížů a s nimi souvisejicího soudnictví v Čechách. Dále zběžně mapuje vývoj trestního soudnictví v Čechách od dob Velké moravy až do obecné platnosti Koldínova zákoníku.
Abstract in different language: This thesis deals with the origin, development and disappearance of reconciliation crosses and related judiciary in Bohemia. The theses also consideres the development of criminal judiciary in Bohemia in the period of time betwen the Great Moravia and general validity of Koldin's code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_Bassy_Dip.pdfPlný text práce944 kBAdobe PDFView/Open
DP - Bassy Marek.pdfPosudek vedoucího práce32,89 kBAdobe PDFView/Open
OP - Bassy Marek.pdfPosudek oponenta práce32,12 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Bassy Marek.pdfPrůběh obhajoby práce60,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.