Název: Judikatura Nejvyššího soudu Spojených států amerických ve věcech otroctví
Další názvy: Decisions of the United States Supreme court cases on slavery
Autoři: Hubálek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14368
Klíčová slova: otroctví;Nejvyšší soud USA;judikatura
Klíčová slova v dalším jazyce: slavery;Superme Court of the United States;case law
Abstrakt: První dvě kapitoly práce pojednávají o vývoji otroctví na území Spojených států amerických od založení prvních anglických osad až po jeho zrušení v roce 1865. Další kapitola je zaměřena na soudní soustavu v USA, Nejvyšší soud USA a jeho roli v systému dělby moci. Poslední kapitola je věnována významným rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v otázkách otroctví.
Abstrakt v dalším jazyce: The first two chapters deal with slavery on soil of the United States of America since emergence of the first English colonies till the abolition of slavery in the year 1865.Next chapter focuses on system of the courts in the United States, the United States Supreme Court and its role in separation of powers. The last chapter is about some important decisions of the Supreme Court regarding slavery issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Jan_Hubalek .pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hubalek Jan.pdfPosudek vedoucího práce52,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hubalek Jan.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce52,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hubalek Jan.pdfPrůběh obhajoby práce50,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14368

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.