Název: České země jako součást habsburské monarchie
Další názvy: Czech countries within the Habsburg monarchy
Autoři: Volf, Adam
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14391
Klíčová slova: habsburská monarchie;země Koruny České;ústavní vývoj;státní správa
Klíčová slova v dalším jazyce: habsburg monarchy;Czech lands;constitutional development;state administration
Abstrakt: Diplomová práce popisuje vládu Habsbuků v českých zemích od vlády Ferdinanda I. až po vznik samostaného Československa. Práce je rozdělena do čtyč kapitol, rozdělené podle historického i věcného hlediska. Zaměřena je zejména na vývoj v českých zemích po roce 1848.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis outlines the rule of Habsburgs in Czech Lands from the reign of Ferdinand I until the establishment of an independent Czechoslovak state in 1918. The thesis is divided into four chapters, according to historical point of view. It is mainly focused on the development in Czech lands after the year of 1848.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ceske zeme jako soucast habsburske monarchie.pdfPlný text práce946,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Volf Adam.pdfPosudek vedoucího práce59,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Volf Adam (2).pdfPosudek oponenta práce41,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Volf Adam.pdfPrůběh obhajoby práce42,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.