Title: Fenomén pohřbívání na sídlištích v době bronzové
Other Titles: The phenomenon of settlements burials in the Bronze Age
Authors: Holá, Tereza
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: Chvojka, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14404
Keywords: sídliště;lidské kosterní pozůstatky;doba bronzová;pohřby
Keywords in different language: settlement;human skeletal remains;bronze age;burials
Abstract: Tématem diplomové práce je pohřbívání na sídlištích v době bronzové. Tato práce vytváří rámcový přehled o výskytu lidských kosterních pozůstatků v sídlištních objektech z území Čech a Moravy. Součástí práce bylo vytvoření katalogu lokalit, na kterých byly zjištěny objekty s lidskými kosterními pozůstatky. Pomocí databáze byly sledovány některé aspekty nálezů: kompletnost a poloha lidských skeletů, pohlaví, věk, počet jedinců v objektu, přítomnost milodarů nebo stopy násilných zásahů. Zjištěna byla různá variabilita ve formě uložení lidských skeletů a převaha ve využívání sídlištních jam ve všech období doby bronzové.
Abstract in different language: The subject of this thesis is buried in settlement context during the Bronze Age. This work creates a general overview of the incidence of human skeletal remains in the settlements objects from Bohemia and Moravia. Part of this work was to create a catalog of sites where were found the objects with human skeletal remains. Based on the database were examined some aspects of the findings: the type of settlement object used for storing human remains, the position of human skeletons, completeness of the skeleton, gender, age, position and orientation of the skeleton, number of individuals in the object, charity or the presence of traces of violent interventions. Different variability was detected in the form of saving human skeletons. The most frequently were used settlement pits in all periods of the Bronze Age
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hola.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Hola_Smejda vedouci.pdfPosudek vedoucího práce786,95 kBAdobe PDFView/Open
Hola_Chvojka oponent.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Hola.pdfPrůběh obhajoby práce159,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.