Název: Analýza novodobých autentických textů z pohledu lexikální morfologie (identifikace použitých procesů pro slovotvorbu). Statistické a kvalitativní zhodnocení situace a vyvození závěrů o současné slovotvorbě v anglickém jazyce.
Další názvy: An analysis of modern authentic texts from the point of view of lexical morphology with the focus on newspapers and advertisments
Autoři: Zeman, Michal
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Naděžda
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14423
Klíčová slova: slovo;slovotvorba;složeniny;derivace;konverze;produktivita;frekvence;výskyt;noviny;reklamy
Klíčová slova v dalším jazyce: word;word-formation;compounding;affixation;conversion;productivity;frequency;newspapers;advertisements;occurence
Abstrakt: Tato bakalářské práce si dává za úkol prozkoumat slovotvorné procesy v anglicky psaných textech se zaměřením na noviny a reklamy, součástí bude rovněž analýza dvou novinových článků a dvou reklam. Každé slovo bude vyhledáno ve slovníku pro případné zjištění užitých slovotvorných procesů a následně bude vytvořen seznam slovotvorných procesů v závislosti na frekvenci výskytu. Bakalářská práce také pokryje současnou situaci moderní anglické slovotvorby, která bude podpořena analýzou anglických textů. Hlavním cílem práce je zjistit, které typy slovotvorby jsou v anglických novinových článcích a reklamách nejčastěji užívané. Práce rovněž poskytne pohledy na možný budoucí vývoj slovotvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis aims to investigate word-formation processes in English-written newspaper texts and advertisements and will include an analysis of two of aforementioned types of texts. Each word is going to be searched in lexical dictionaries, described and searched for potential word-formation processes used during the creation of the word, forming a list of word-formation processes used in texts according to their frequency. The undergraduate thesis will also cover the current situation in contemporary English word-formation, which are going to be supported by the analysis of English texts. The main object of the thesis is to determine which types of word-formation are the most widely used in English newspaper texts and advertisements. It will also offer suggestions on how may word-formation develop throughout the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace v4(1).pdfPlný text práce885,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman V.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman o.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman P.pdfPrůběh obhajoby práce309,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.