Title: Sociální kritika v dílech Jane Austenové
Other Titles: Jane Austen's Social Criticism
Authors: Přibáňová, Kateřina
Advisor: Quinn, Justin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14444
Keywords: společnost-ženy-morálka-problémy-pohlaví-rovnost-feminismus-román-hrdinky
Keywords in different language: society-women-morals-issues-gender-equality-feminism-novel-heroines
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je sociální kritika ve společnosti, která se objevuje v románech Jane Austenové, anglické spisovatelky a zakladatelky moderního rodinného románu, v osmnáctém století. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se jmenuje: Kontext Jane Austenové a její společnost v osmnáctém století a je rozdělena na několik podkapitol. Pojednává o problémech, kterými se Austenová zabývala, autorky, kterými byla ovlivněna, o hrdinkách v jejích románech a také o kritice a problematice žen, které publikovaly svá literární díla. Druhá část bakalářské práce má dvě podkapitoly a každá rozebírá jeden z mých vybraných románů Austenové, které jsou podle mě nejdůležitější. První pojednává o románu Pýcha a předsudek a druhá o románu Rozum a cit. Za těmito kapitolami následuje shrnutí, které stručně rekapituluje celou práci.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to connect Austen's characteristic style and approach of writing with her witty criticism hidden in her novels as well feminist aspects of her work. Analysis of her strong female characters who mock the uptight English society using their wit, wisdom and irony are also one of the goals of this thesis. Austen's feminist approach is highlighted in the first major section of this thesis. The discussion about morals in eighteenth century as well as the situation of women in those days and the beginning of feminism is presented in the very first part of major section. Austen's contemporary writer Mary Wollstonecraft was connected to Austen's work via her opinions and the second part of the first section describes the main links between them. The importance of female authorship and criticism of women are discussed in the third part. Various and unique heroines of Austen are presented in the fourth part entitled "Heroines in Jane Austen's Novels". The second major section focuses on the beginnings and interpretations of two books (Pride and Prejudice and Sense and Sensibility). A closer look on irony and wit used in Pride and Prejudice is brought along with the analysis of main strong features of Sense and Sensibility. Finally, there is the summarization of the whole thesis in the conclusion part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KATERINA_PRIBANOVA_BP_2014_JANE_AUSTEN'S_SOCIAL_CRITICISM.pdfPlný text práce700,94 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova V.pdfPosudek vedoucího práce620,73 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova O.pdfPosudek oponenta práce883,11 kBAdobe PDFView/Open
Pribanova P.pdfPrůběh obhajoby práce299,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.