Title: Německé stopy na Ašsku
Other Titles: German tracks in As Deutsche Spuren in der Gegend von Asch
Authors: Kádová, Klaudie
Advisor: Kučera, Petr
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14476
Keywords: region Ašsko;kultura;literatura;lidová slovesnost
Keywords in different language: the As region;culture;literature;verbal art
Abstract: Práce poskytuje základní poznatky o německé kultuře na Ašsku. Práce obsahuje základní shrnutí historických událostí, popisuje tehdejší život a zaměřuje se na kulturní vývoj. Zabývá se také soužitím Čechů a Němců, lidovou slovesnotí, literární tvorbou a významnými autrory na Ašsku.
Abstract in different language: The bachelor thesis provides basic information about culture in As. The work includes a basic summary of historical events, describes life of that time and concentrates on culture development. It also deals with life of Czech and German, verbal art, literature and important authors in As.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Klaudie Kadova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce358,44 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce1,22 MBUnknownView/Open
Kadova.jpegPrůběh obhajoby práce356,88 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.