Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 129
Klasová, Jana
Lidové zvyky a tradice v česko-bavorském pohraničí

The name of this bachelor thesis is Folk customs and traditions in the Czech-Bavarian border. The aim of this thesis is to introduce the customs in the first half of the 20th century in former south Egerland area, concretely in region Tachov. The thesis also deals wi...

Čarná, Lisa
Vývoj zahraničních vztahů a zahraničního obchodu Plzeňského Prazdroje

This Bachelor thesis is concentrated on the development of international relationships and international business of the Pilsner Urquell Brewery. The theoretical part deals with the international business, it includes the international cooperation, franchising, pricing policy in the international business,...

Hypšmanová, Klára
Plzeň a Německo jako sousední země v jazykovém kontextu

The aim of this bachelor thesis is to create a clear and comprehensible summary about relations and cooperation of Pilsen and Federal Republic of Germany. With the assistance of research of czech and german bibliography and sources, information and materials to analyse the de...

Doláková, Marie
Překlad odborného textu z oboru hotelnictví s komentářem a glosářem. (Překlad z ruského do českého jazyka.)

The aim of the bachelor thesis is the translation of a selected text from the field of hotel business/industry. In the original text presented as a change mechanism for standardization hotels in Russia in 2015-2018 years. After the introductory part follow analyze the original...

Lukášek, Jakub
Německo-česká spolupráce v oblasti nákladní dopravy a logistických služeb na příkladu firmy Lukas Transport s.r.o.

The topic of this bachelor thesis is German-Czech collaboration within the field of transportation and logistics established on an example of Lukas transport s.r.o. company. After the introduction, in which the author introduced the initial goals of the presented bachelor thesis and&#x...

Mannová, Stefanie
Německé mzdové účetnictví - přehled systému a neměcké terminologie

The author has chosen Gehalts- und Lohnabrechnung in Deutschland - Systems of Expertise and Terminology as the theme of her bachelor thesis. After the introduction, there comes the theoretical part which is divided into three chapters (introduction of wage accounting, basi...

Kubelková, Viktorie
Zákaznické chování v českém maloobchodu - zásady pro německé firmy vstupující na český trh

The bachelor thesis is intended for potential German investors interested in joining the Czech market. The thesis has two parts theoretical and practical one. The theoretical part deals with topics such as customer behavior, sales promotion, marketing mixes, history of Czechoslovak ret...

Medová, Kamila
Užití a funkce passiva v německy psaném tisku

This bachelor thesis deals with the creation, use and functions of the passive voice in the German press. The thesis consists of two parts, theoretical and practical part. The goal of the thesis is to describe the passive forms, explain various ways of their use and ...

Beneš, Jan
Jazykové ztvárnění pamětních tabulí na území bývalého trojstátí

The thesis deals with the linguistic interpretation of commemorative boards in the area of the former tripoint. At the beginning of the thesis, the author defines and characterizes the studied area and deals with the origins of the settlement of this territory. Further, the hi...

Krasilnikova, Aleksandra
Internetauftritt ausgewählter deutscher Bundesländer(Hamburg, Berlin, Bremen). Analyse und Vergleich.

The bachelor thesis deals with three official web pages of the selected German federal states (Berlin, Hamburg, Bremen). The main aim is to evaluate and compare the selected web pages from the view of web-analysis. Stilistic analysis of the web pages' text content is also&...

Suzanskii, Eduard
Ruská "neslušná" slova ve srovnaní s českými (Dynamika etymologická, sémantická, a funkcionálně-stylistická)

Work describes russian and czech vulgar vocabulary, describes it's semantics, stylistics, etymology and using in literature and society.

Plimlová, Klára
Die tschechischen und deutschen Stellenanzeigen. Vergleich der sprachlichen Gestaltung.

This bachelor thesis deals with Czech and German job offers. The technical terms, which are related to field of media and job offers, are described in theoretical part. The theoretical part is followed by the practical part in which the author compares the Czech und Germa...

Odrášková, Natálie
Téma "kultura" v německém tisku a internetu. Porovnání a analýza vybraných textů. Thema "Kultur" in den deutschen Printmedien und elektronischen Medien. Vergleich und Analyse ausgewählter Texte.

The goal of this bachelor work is the analysis and comparison of selected texts from German newspapers DER SPIEGEL and DIE WELT, concrete in the section Culture. In this work we can find differences between printed and internet medium. In this chapter we can find although...

Hanusová, Sofie
Srovnání a analýza současného českého a ruského systému školství

The thesis analyzes the development of the Czech education in 1918, compared with the Russian. the main focus of the first part is the development of education in the Czech Republic, the second part deals with the development of education in Russia, the comparison is made...

Moricová, Barbora
Podpora přeshraniční spolupráce v trojmezí Česká republika, Rakousko a Německo - představení a zhodnocení využívání současných možností podpory této spolupráce

The submitted bachelor thesis is called The support of the cross-border cooperation between the Czech Republic, Austria and Germany: an introduction to the project and evaluation of the usage of current funding opportunities. The thesis consists of a theoretical and a practical part.&#x...

Martínková, Tereza
Užití a funkce konjunktivů v německy psaném tisku

This Bachelor thesis deals with the use and function of the subjunctive and their transcriptions (conditional) in the German press. The work is divided in two parts, theoretical and practical. The aim of the theoretical part is the description of the formation, use and functio...

Boušková, Michaela
Užití minulých časů ve vybraných německy psaných článcích na téma politika životního prostředí

This bachelor thesis deals with the usage of past tenses in German written Articles about environmental policy. The aim of this thesis is to compare the frequency of usage of the past tenses and then to compare their frequency in German and Austrian articles. The thesis&#...

Kučerová, Karolína
Ruské a české frazeologizmy o sociálním postavení (přátelství, lásce). (Srovnávací studium frazeologického materiálu na základě česko-ruských a ruských českých slovníků).

This bachelor thesis is focused on idioms from the general and practical point of view. The aim of the thesis is widening the knowledge about phrases, which are always used by everyone, and it is the reason why I chose this topic. We pronounce a lot of phraseolo...

Veberová, Lenka
Příležitosti a výzvy českých producentů vína na německém trhu

The aim of this work is to map out the area of the wine marketing in Czech-German trade, based on the information obtained to determine whether it makes sense to support the Czech-German cooperation in the area, to determine the opportunities and risks involved for Czech&...

Poláková, Klára
Obsahová a jazyková analýza reklamních materiálů politických stran v Bavorsku

The topic of this bachelor thesis is the content and linguistic analysis of advertising materials of political parties in Bavaria. The theoretical part of this thesis deals with the general characteristic of advertising, federal state of Bavaria and its the best known political par...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 129