Title: Bayerische und tschechische Feste und Traditionen. Vergleich konkreter Beispiele
Other Titles: Bavarian and Czech festivals and traditions. The comparison of concrete examples
Authors: Štáhlová, Barbora
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19338
Keywords: vánoce;tradice;zvyky;média;Česko;Bavorsko
Keywords in different language: Christmas;traditions;customs;media;Czech republic;Bavaria
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vánočními svátky a tradicemi v Bavorsku a v Česku. V teoretické části jsou popsány jednotlivé zvyky a tradice, které se v období Vánoc v těchto zemích dodržují. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které autorka porovnává tištěné a elektronické články o Vánocích. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které zkoumá míru informovanosti mezi Bavořany a Čechy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Christmas festivals and traditions in Bavaria and the Czech Republic. The individual traditions and customs, which are celebrated in these lands are described in the theoretical part. The theoretical part is followed by the practical part in which the author compares the printed and electronic articles about Christmas. Part of the thesis is also a questionnaire, which examines the amount of knowledge among the Bavarian and Czech people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stahlova.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stahlova.jpegPosudek vedoucího práce524,56 kBJPEGThumbnail
View/Open
oponent-Stahlova V.jpegPosudek oponenta práce909,58 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba-15 Posudek Pavlina Salova op.pdfPrůběh obhajoby práce1,69 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.