Title: Die interkulturellen Implikationen der EU-Förderprogramme Erasmus und Erasmus+
Other Titles: The intercultural implications of the EU support programmes Erasmus and Erasmus+
Authors: Schulze, Annette
Advisor: Heitz Gisela, M.A.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22889
Keywords: erasmus;interkulturalita;multikulturalita;eu;erasmus studenti;programy;kultury;programy podporované eu
Keywords in different language: erasmus;interculturality;multiculturalism;eu;erasmus students;program;cultures;programs supported by eu
Abstract: Práce představuje mobilitní programy podporované EU. Zaměřuje se zejména na programy Erasmus a Erasmus+ a jejich interkulturnímu vlivu na studenty účastnící se těchto programů.
Abstract in different language: This work presents mobility programs supported by the EU. It focuses mainly on the programs Erasmus and Erasmus+ and their intercultural effects on students participating in the programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Annette_Schulze.pdfPlný text práce418,27 kBAdobe PDFView/Open
Schulze.jpegPrůběh obhajoby práce376,23 kBJPEGView/Open
Schulze V.pdfPosudek vedoucího práce34,94 kBAdobe PDFView/Open
Schulze O.PDFPosudek oponenta práce209,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.