Title: Sprachliche und inhaltliche Analyse von auf Deutsch verfassten Prospekten aus dem Bereich des Fremdenverkehrs in der Region Cheb/Eger.
Other Titles: The Linguistic and Content Analysis of German Written Texts from The Field of Tourism in The Cheb Region.
Authors: Kukla, Josef
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Heitz Gisela, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22887
Keywords: region chebsko;cestovní ruch;památky;syntaxe;morfologie;grafická stránka;obsahová analýza;slovní zásoba;dialekt;charakteristika regionu
Keywords in different language: cheb regiontourist industry;sights;syntax;morphology;graphical site;content analysis;vocabulary;dialect;region charakteristic
Abstract: Bakalářská práce se zabývá jazykovou a obsahovou analýzou prospektů v oblasti cestovního ruchu na Chebsku. Cílem práce je představit čtenáři region Chebsko a provést jazykovou a obsahovou analýzu prospektů. Teoretická část bakalářské práce se zabývá obecným popisem regionu Chebsko. V této části jsou také zahrnuty definice a charakteristiky jednotlivých výrazů, které jsou vypsány v praktické části. Praktická část se zabývá samotnou analýzou prospektů. V jazykové analýze jsou představeny příklady z prospektů z oblasti morfologie, syntaxe, ... . Obsahová analýza se zabývá obsahem prospektů, tj. jakým památkám se věnují. V této části je také hodnocena grafická stránka prospektů.
Abstract in different language: The bachelor thesis concerned with the linguistic and content analysis of german written texts from the field of tourism in Cheb region. The goal is to present the Cheb region to the reader and to do the linguistic and content analysis of texts from the field of tourism in Cheb region. This part concerned with general description of the region. In this part are also involved definitions and characteristics particular expresses, which are written in the practical part. The practical part concerned with the analysis of these written texts. In the linguistic analysis are presented the examples from the written texts of the syntactical, mophological, etc. field. The content analysis concerned with the content of the written texts, i.e. to which sightes are they devoted. In this part is also evaluate the graphical site of the written texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Josef Kukla.pdfPlný text práce10,36 MBAdobe PDFView/Open
Kukla.jpegPrůběh obhajoby práce496,73 kBJPEGView/Open
Kukla V.pdfPosudek vedoucího práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_JosefKukla.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.