Title: Zusammenarbeit an der deutsch-tschechischen Grenze. Präsentation konkreter Beispiele der kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Zusammenarbeit.
Other Titles: The cooperation in Czech-German border area. The presentation of an instance cooperation.
Authors: Houšková, Adriana
Advisor: Smolíková Marie, PhDr.
Referee: Heitz Gisela, M.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22886
Keywords: zusammenarbeit;grenze;organisationen;vereine;umfrage;projekte;austauschaufenthalt;deutschland;program
Keywords in different language: cooperation;border area;organizations;associations;questionnaire;projects;exchange scholarship;germany;schedules
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce jsou česko-německé organizace a vztahy mezi Němci a Čechy. Teoretická část se zabývá historickým a politickým vývojem, představuje vzdělance a popisuje události z přelomového roku 1989. Praktická část se věnuje konkrétním spolkům a prezentuje jejich projekty a programy. Tato část se zabývá také projektem Euborderland a spoluprácí mezi Střední odbornou školou obchodu, užitého umění a designu a KarlVolkmarkStoySchule Jena. Poslední část znázorňuje výsledky dotazníku, který se zabývá spolky a česko-německými vztahy. Cílem bakalářské práce bylo získat znalosti o organizacích. Jejich popis vede k závěru, že mohou přinášet zlepšení vztahů mezi Němci a Čechy.
Abstract in different language: The main topic of the bachelor thesis is the czech-german organizations and the relationships between Germans and Czechs. The theoretical part deals with historical and political development, introduces the scholars and describes the events of turning year 1989. The practical part deals with particular associations and presents its projects and schedules. These part deals with the project Euborderland and cooperation between Secondary school of business, applied art and design and Karl-Volkmark-Stoy-Schule Jena. The last part represents the results of questionnaire, which deals with associations and czech-german relationships. The goal of the bachelor thesis was to get knowledges about organizations. The description of these organizations leads to the conclusion that they can bring an improvement of the relationships between Germans and Czechs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Houskova.pdfPlný text práce568,43 kBAdobe PDFView/Open
Houskova V.pdfPosudek vedoucího práce989,4 kBAdobe PDFView/Open
Houskova O.jpegPosudek oponenta práce853,72 kBJPEGView/Open
Obhaj_Houskova.jpeg.jpegPrůběh obhajoby práce295,53 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.