Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWagnerová, Marina
dc.contributor.authorKovářová, Michaela
dc.contributor.refereePekárová, Jitka
dc.date.accepted2014-06-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:44:55Z-
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:44:55Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier56200
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14478
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá jazykovou a obsahovou analýzou vybraných právních textů, věnujících se tématu osobních společností. Teoretická část obsahuje charakteristiku obchodních a osobních společností, krátké porovnání informací z hlediska obsahu a charakteristiku odborného jazyka. V praktické části jsou oba texty analyzovány z hlediska druhu textu, slovotvorby, větné skladby, nominálního stylu a morfologie.cs
dc.format59 s. (88 115 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosobní společnostics
dc.subjectjazyková analýzacs
dc.subjectkomanditní společnostcs
dc.subjectveřejná obchodní společnostcs
dc.subjectprávní textcs
dc.titlePersonengesellschaften in tschechischen und deutschen Gesetzestexten (sprachliche und inhaltliche Analyse grundlegender Gesetze zum Thema).cs
dc.title.alternativePartnerships in Czech and German texts of law: analysis of language and content of the essential laws related to the topic.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the linguistic and content analysis of selected legal texts dealing with the topic of partnerships. The theoretical part includes the characteristic of companies and partnerships, short comparison of information in terms of content and characteristic of technical language. In the practical part are both texts analyzed in terms of the type of text, word formation, sentence structure, nominal style and morphology.en
dc.subject.translatedpartnershipsen
dc.subject.translatedanalysis of languageen
dc.subject.translatedlimited partnershipen
dc.subject.translatedpublic companyen
dc.subject.translatedlegal texten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela_Kovarova.pdfPlný text práce751,41 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce930,94 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce13,5 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce405,6 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.