Title: Diminutivformen in ausgewählten deutschen und tschechischen Texten. Kontrastive sprachliche Analyse.
Other Titles: Diminutives in German and in Czech
Authors: Kotousová, Andrea
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14479
Keywords: zdrobněliny;lexikologie;tvoření slov;dětský časopis;analýza;formální a obsahová úroveň;dětský jazyk;Méďa Pusík
Keywords in different language: diminutives;lexicology;word formation;children magazines;analysis;formal and content level;children language;Bussi bear
Abstract: Tématem práce jsou zdrobněliny v češtině a v němčině. Bakalářská práce porovnává tvoření a použití zdrobnělin v obou jazycích. Analýza je zaměřena na výskyt zdrobnělin v dětských časopisech a jejich formální a obsahovou rovinu.
Abstract in different language: The topic of the thesis are diminutives in Czech und in German.The bachelor thesis compares the diminutives formation and their use in both languages. The analysis is concentrated on the occurence of diminutives in children magazines and on their formal and content level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotousova - Diminutivformen im Deutschen und im Tschechischen.pdfPlný text práce554,45 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce1,14 MBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce2,16 MBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce477,74 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.