Název: Koncept ECDL a jeho uplatnění jako dokladu počítačové gramotnosti v samosprávě v Plzeňském kraji
Další názvy: ECDL concept and its application as a proof of computer literacy in the local government in the Pilsen Region
Autoři: Lomička, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Filipi, Zbyněk
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14501
Klíčová slova: počítačová gramotnost;digitální gramotnost;ICT gramotnost;ECDL;ICDL;státní správa;Plzeňský kraj;KÚPK;Krajský úřad Plzeňského kraje
Klíčová slova v dalším jazyce: computer literacy;digital literacy;ICT literacy;ECDL;ICDL;government;Pilsner Region;KÚPK;Regional office of the Pilsen Region
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o využití konceptu ECDL jako dokladu počítačové gramotnosti v rámci samosprávy v Plzeňském kraji. Je rozdělena do pěti hlavních částí. První část pojednává krátce o vzniku a vývoji chápání termínu "počítačová gramotnost" v kontextu s "informační gramotností" a jak je možné ji ověřovat. Druhá část popisuje historii, vývoj, rozdělení, využití a lokalizované moduly konceptu ECDL. Ve třetí je nastíněno možné využití některých modulů konceptu ECDL pro místní samosprávu. Čtvrtá část popisuje cíle, přípravu, průběh a realizaci průzkumu ohledně využití ECDL jako dokladu počítačové gramotnosti. Pátá a poslední část pak vyhodnocuje data získaná z dotazníku a odpovídá na otázky položené v rámci jeho přípravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the use of the ECDL concept as proof of computer literacy within the local government in the Pilsner Region. It is divided into five main parts. The first section discusses the first use and development of the understanding the term "computer literacy" in the context of "information literacy". Also how the computer literacy could be verified. The second part describes the history, development, distribution, use and localised modules of the ECDL. In the third part, there is outlined the possibility how could be used some modules of the ECDL concept by employees of local government. The fourth section describes the objectives, the preparation and implementation of the survey "ECDL as proof of computer literacy". The fifth and final section then evaluates the data obtained from the questionnaire and answers questions outlined during its preparation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
lomicka_zdenek-bakalarska_prace_2014.pdfPlný text práce655,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Lomicka_hodnoceni_vedouci_Filipi_1408.pdfPosudek vedoucího práce114,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomicka - opon..pdfPosudek oponenta práce99,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomicka - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.