Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 97
Neužil, Petr
Javascriptové a PHP frameworky a knihovny jako pomocník při tvorbě webů s rozšířenými funkcemi

The thesis deals with PHP and Javascript frameworks and libraries. An integrated overview of these tools, which facilitates moving around by using accessible tools, is a part of it. Chosen criteria, that are in common for all tools, create basic comparisons. Chosen frameworks and&#...

Knobloch, Luboš
Využití specifických funkcí simulačního programu Multisim ve výuce

This Bachelor thesis deals with using simulational aplication called Multisim for educational purposes. There is a selection of certain features usable in education in the thesis and also a set of sample exercises.

Sedláček, Matěj
Zpracování textových dokumentů v kancelářských balících LibreOffice

This thesis describes word-processing documents in LibreOffice. In this thesis i focus mainly on creating the components used for electrical teaching material focused on word-processing documents in LibreOffice. The first part of the thesis is focused on differences between two word-process...

Beška, Jiří
Datová cloudová úložiště v prostředí základní školy

The main goal of this bachelor thesis is to present a selected data cloud repository, to analyze the requirements of the primary schools for their use and to describe and compare the appropriate cloud solutions and to present examples of the possible use of cloud reposito...

Otcová, Hana
Využití interaktivní tabule pro žáky - cizince na 1. stupni ZŠ

This thesis deals with the possibilities of the use of interactive whiteboards in primary schools, especially for students-foreigners. The aim of the thesis is based on the theoretical fundamentals options use an interactive whiteboard at work with the pupils of the aliens, and ref...

Merhout, Vladislav
Návrh a provedení modernizace podnikové datové sítě

The bachelor thesis deals with designing and modernization of a company data network. I analyzed the current obsolete network and based on the results of the analysis, I specified the design of the modernization which was realized then by exchanging devices and a new configura...

Tobiáš, Petr
Porovnání počítačových her zaměřených na výuku programování

This work compares chosen games with a special focus on programming. Describes how games of this type work, it contains a detailed description of ten chosen games and works as a guide for readers who are interested in the same topic. To choose some games a set o...

Záhorová, Jana
Principy převodu textu z tištěné do digitální podoby a způsob aplikace v osobních počítačích

This bachelor thesis deals with the problems of digitization in the contemporary world. The work is divided into four parts. The first three chapters deal with theory, the fourth part is practical. The theoretical chapters deal with the use of digitization in everyday life of&...

Randa, Michal
Praktická realizace sady příkladů pro výuku biodiverzity

This bachelor thesis is focused on the implementation examples for teaching biodiversity through educational games. The main goals of this work is to demonstrate the concept of Serious games and their basic principles and create educational games aimed at teaching biodiversity.

Horník, Jaroslav
Komponenty pro výukový elektronický materiál. Vybrané zákony spojené s uplatněním výpočetní techniky ve společnosti.

This Bachelor thesis deals with laws associated with the application of computer technology in society, description of multimedia components, description of tools which can be used to create multimedia components and description of creating components.

Ešner, Pavel
Návrh, tvorba a editace SQLite databáze

This bachelor´s thesis is focused on database´s system SQLite. In the theoretical part of my thesis SQLite´s characters and terms related to database´s creation are defined, a comparison of SQLite with actual used database´s system and freeware program tools for SQLite´s editing is ...

Hudec, Ondřej
Realizace multimediálních komponent s využitím volně dostupných cloudových aplikací

The main goal of this bachelor thesis is to compare cloud applications for editing video and audio within their categories. In brief, the basic concepts of multimedia and cloud applications are explained. Introducing individual applications serves to theoretical comparison of applications. D...

Hála, Vojtěch
Možnosti využití vlastní aplikace při výuce astronomie

This thesis contains a detailed design of an interactive multiplatform software for teaching astronomy.

Topinka, Jan
Specifika aplikací pro tablety určených pro seniory

The aim of this thesis is based on theoretical studies, practical testing of selected applications in teaching at the University of the Third Age ZČU and the survey to identify the main principles of creating applications suitable for the elderly.

Hofman, Martin
Vývoj aplikací pro Android v prostředí IntelliJ

The Bachelor Thesis deals with Android applications' develoment in the development environment of intelliJ by the JetBrains company.There is introduced operating system Android followed by theoretical knowlede about his platform. The main part is chapter, which is focused on the I...

Heinrichová, Bohuslava
Role rodiče při ochraně potomků před kyberšikanou na základní škole praktické

This bachelor thesis determines the options of protection against cyberbullying for primary school children´s parents. To be able to utilize the options it is essential for parents to be acquainted with the issues of cyberbullying. Therefore, the general awareness of cyberbullying...

Zíka, Miroslav
Redakční systémy Wordpress, Drupal a Joomla z pohledu tvorby šablon

This work compares content management systems like Wordpress, Joomla and Drupal from the point of creating templates. Readers are introduced to the concepts as HTML5, CSS3 and responsiveness of web sites. It also includes detail process of creating templates for content management systems.

Spurný, Karel
Příprava komponent pro e-kurz Příklady APS

This bachelor work deals with the creation of components for the upcoming e-course Examples APS.

Průcha, Tomáš
Simulace počítačové sítě ve vzdělávání s využitím volně \nl{}dostupných aplikací

The thesis analyzes and then compares the freely available application for computer network simulation. For the purposes of analysis and comparison was also included commercial application. As a part of the thesis was realized survey which is mapping utilization rate of computer network...

Knobloch, Luboš
Využití specifických funkcí simulačního programu Multisim \nl{}ve výuce

Utilization of simulation software Multisim in teaching.

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 97