Title: Hypotéza "uncanny valley" ve vztahu k syntetické řeči
Other Titles: The Uncanny Valley Hypothesis in Relation to the Synthetic Speech
Authors: Tisarová, Daniela
Advisor: Romportl, Jan
Referee: Ircing, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14534
Keywords: syntetická řeč;automatické rozpoznávání řeči;uncanny valley;Masahiro Mori;experiment;sociální vnímání;statistická analýza dat
Keywords in different language: synthetic speech;automatic speech recognition;uncanny valley;Masahiro Mori;experiment;social perception;statistical analysis
Abstract: Cílem této práce je posoudit vztah hypotézy "uncanny valley" k uměle vytvořené řeči. K těmto účelům je uvedeno stručné představení současných řečových technologií. Konkrétně se jedná o systémy převodu textu na řeč a systémy automatického rozpoznávání řeči, jež jsou popsány v kontextu využití v dialogových systémech. Dále je v práci popsána hypotéza "uncanny valley", která popisuje vztah člověka k neživým objektům, především k robotům. Hypotéza je v práci posuzována primárně ve vztahu k syntetické řeči. K posouzení jejich vztahu byl uspořádán výzkum, který se zaměřil právě na problematiku přijímání a hodnocení syntetické řeči.
Abstract in different language: The aim of this paper is to evaluate if there is a relation between the Uncanny Valley hypothesis and the speech which is produced artificially. For this reason there is a mention of the brief introduction to the actual state of speech technologies. Specifically technologies such as Text-To-Speech synthesis and Automatic Speech Recognition are presented, which are described in the context of the use in dialogue systems. Another concept which is discussed in this paper is the Uncanny Valley hypothesis which describes the relation of the human to the inanimate object; in the first place to robots. The hypothesis is considered primarily in the relation to the synthetic speech. Experimental research was organized, which focused mainly to the accepting and evaluation of the synthetic speech.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tisarova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
tisarova_romportl.pdfPosudek vedoucího práce670,95 kBAdobe PDFView/Open
tisarova_ircing.pdfPosudek oponenta práce198,01 kBAdobe PDFView/Open
O_tisarova.pdfPrůběh obhajoby práce74,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.