Title: Dobrovolnictví pro kulturu
Other Titles: The volunteerism in culture organizations
Authors: Smýkalová, Markéta
Advisor: Hanzelínová, Lada
Referee: Bílková, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14548
Keywords: dobrovolnictví;kultura;reciprocita;altruismus;egoismus;motivace;občanský sektor;Německo;socializace;uspokojování potřeb
Keywords in different language: volunteering;culture;reciprocity;altruism;egoism;motivation;civil public sector;Germany;socializing;satisfaction of needs
Abstract: Diplomová práce představuje výzkum v oblasti dobrovolnictví pro kulturu. Cílem výzkumu je zjistit motivaci dobrovolníků pro vykonávání dobrovolné činnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vytyčena teoretická východiska, ze kterých vychází analýza výzkumného vzorku. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem, metoda polostrukturovaného rozhovoru.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of Volunteering in the domain of culture. The aim of the research is to determine the motivation of volunteers when participating in various cultural projects. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the theoretical background of the research sample analysis. (In the first part, the theoretical methods of research and data collection are being characterised). The second part describes the practical research. For the research, the qualitative method of semi-structured interviews has been selected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Smykalova Diplomova prace pdf.pdfPlný text práce942,93 kBAdobe PDFView/Open
smykalova_hanzelinova.pdfPosudek vedoucího práce290,34 kBAdobe PDFView/Open
smykalova_bilkova.pdfPosudek oponenta práce214,6 kBAdobe PDFView/Open
O_smykalova.pdfPrůběh obhajoby práce76,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.